UUM Repository | Universiti Utara Malaysian Institutional Repository
FAQs | Feedback | Search Tips | Sitemap

Datuk Dr. Ahmad Faiz Hj. Abdul Hamid


Timb Naib Canselor (HEP & Alumni)

Hal Ehwal Pelajar

Universiti Utara Malaysia

International Relations

• Ph.D (International Relations), University Of Waikato, Hamilton, New Zealand, 1994-1997. • MA (International Relations), United States International University, San Diego, USA, 1985-1987. • B.A. (Hons) Sociology, Universiti Malaya, 1975-1978.

Profile Picture

Latest Additions

  1. Embi, Muhamad Ali and Abdul Hamid, Ahmad Faiz (2005) Gerakan politik mahasiswa di Malaysia. In: Esei-esei Pentadbiran Awam. Pearson/Prentice Hall, Petaling Jaya, pp. 3-27. ISBN 9833205445
  2. Abdul Hamid, Ahmad Faiz (1989) Punca prestasi akademik pelajar Melayu masih rendah. Mastika, 48 (12). pp. 48-49. ISSN 0126-5598
  3. Abdul Hamid, Ahmad Faiz (2012) Pendidikan Malaysia bertaraf dunia: Faktor dan cabaran. In: Modal insan proaktif. Institut Pemikiran Tun Dr. Mahathir Mohamad, Sintok, pp. 67-82. ISBN 9789834486549