UUM Repository | Universiti Utara Malaysian Institutional Repository
FAQs | Feedback | Search Tips | Sitemap

Mdm. Azizah Md. Yusof


Pensyarah Kanan (DS52)

UUM College of Arts and Sciences

Universiti Utara Malaysia

Profile Picture

Latest Additions

  1. Md Yusof, Azizah and Ali, Jamal and Kamarudin, Roslina (2013) Kesejahteraan hidup: Kajian petani di kawasan penanaman padi di Negeri Perlis. In: Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia ke VIII (PERKEM VIII), 7 – 9 Jun 2013, KSL Hotel & Resort, Johor Bahru, Johor, Malaysia.