UUM Repository | Universiti Utara Malaysian Institutional Repository
FAQs | Feedback | Search Tips | Sitemap

Dr. Azlizan Talib


Senior Lecturer

UUM College of Law, Government and International Studies

Universiti Utara Malaysia

Profile Picture

Latest Additions

  1. Talib, Azlizan and Jusoh, Hamzah (2012) Penyertaan komuniti dalam bidang keusahawanan luar bandar. Kajian di Daerah Kubang Pasu, Kedah. In: Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia ke VII (PERKEM VII), 4-6 June 2012, Ipoh, Perak.
  2. Talib, Azlizan and Md. Zan, Zainal and Yusoff, Mohd. Nazaruddin (2014) Gerakan Daya Wawasan (GDW) pemangkin kesepaduan pembangunan luar bandar di Malaysia = Gerakan Daya Wawasan (GDW) for integration of rural development in Malaysia. In: Seminar on National Resilience 2014 (SNAR 2014), 23 December 2014, Premiera Hotel, Kuala Lumpur.
  3. Talib, Azlizan and Jusoh, Hamzah (2016) Penyertaan komuniti dalam keusahawanan luar bandar di Malaysia. UUM Press, Sintok. ISBN 978-967-0876-43-6
  4. Talib, Azlizan and Md. Zan, Zainal and Jusoh, Hamzah and Syed Ibrahim, Sharifah Sofiah 'Atiqah (2013) Penyertaan kaum wanita dalam keusahawanan luar bandar. In: International Conference on Asean Women (ICAW2013), 10th-12th December 2013, Bandung, Indonesia.