UUM Repository | Universiti Utara Malaysian Institutional Repository
FAQs | Feedback | Search Tips | Sitemap

Mr. Mahyuddin Abu Bakar


Pensyarah Kanan (DS52)

Pusat Pengajian Muamalat dan Kewangan Islam

UUM College of Business

Profile Picture

Latest Additions

  1. Abu Bakar, Mahyuddin (2006) Pengaruh amalan bertaqlid kepada Mazhab Syafie di kalangan orang Melayu di Malaysia. 'Ulum Islamiyyah , 5 (1). pp. 19-35. ISSN 1675-5936
  2. Abu Bakar, Mahyuddin (2003) Peranan ulama dan kemerdekaan negara. In: Kenegaraan Malaysia isu-isu dalam pembinaan negara. PTS, Bentong, pp. 80-93. ISBN 983192312X
  3. Abu Bakar, Mahyuddin and Abdul Ghani, Abdullah (2011) Towards achieving the quality of life in the management of zakat distribution to the rightful recipients (the poor and needy). International Journal of Business and Social Science, 2 (4). pp. 237-245. ISSN 2219-1933
  4. Abu Bakar, Mahyuddin (2013) Saidatina Khadijah sebagai model usahawan berjaya. In: International Conference on Asean Women (ICAW2013), 10th-12th December 2013, Bandung, Indonesia.