UUM Repository | Universiti Utara Malaysian Institutional Repository
FAQs | Feedback | Search Tips | Sitemap

Dr. Mohd Sobhi Ishak


Associate Professor

UUM College of Arts and Sciences

Universiti Utara Malaysia

Media Technology, Mass Comm, Structural Equation Modeling

PhD (Mass Communication) UPM

Profile Picture

Latest Additions

  1. Ishak, Mohd Sobhi and Omar, Siti Zobidah and Bolong, Jusang (2011) Internet’s Islamic Information Credibility Scale (IIICS). 'Ulum Islamiyyah: The Malaysian Journal of Islamic Sciences, 6 (2011). pp. 3-28. ISSN 1675-5936
  2. Ishak, Mohd Sobhi and Ahmad, Mohammad and Abdul Rahman, Mohd Nizho and Rofie, Mohamad Khadafi (2014) Penerimaan maklumat berkaitan Islam di internet: Adakah tanggapan kredibiliti dipertimbangkan oleh golongan berpendidikan agama? In: International Conference on Human Sustainability (lNSAN2014), 9 - 10 April 2014, Dewan Tunku Mahkota Ismail, UTHM. (Unpublished)
  3. Ishak, Mohd Sobhi and Ahmad, Muhammad and Abdul Rahman, Mohd Nizho and Rofie, Mohamad Khadafi (2014) Pembangunan model pengulur kredibiliti maklumat dari perspektif Islam berasaskan pemodelan persamaan struktur (SEM). Project Report. Universiti Utara Malaysia, Sintok. (Unpublished)
  4. Mohamad, Noraihan and Ishak, Mohd Sobhi (2014) Penerimaan media sosial dalam sektor penginapan bajet di Malaysia. In: International Conference on Culture, Communication and Multimedia Technology (ICON C-COMET'14), 29 April 2014, Universiti Utara Malaysia. (Unpublished)
  5. Mohamad, Noraihan and Ishak, Mohd Sobhi (2013) Pengaruh faktor organisasi dan faktor teknologi terhadap penerimaan media sosial sebagai medium pemasaran penginapan bajet. In: Terengganu International Tourism Conference 2013 (TITC2013), 23rd to 25th August 2013, Kuala Terengganu.
  6. Ishak, Mohd Sobhi (2014) Pemodelan penerimagunaan maklumat berkaitan Islam di Internet: Pengaplikasian Model Penerimaan Teknologi (TAM). Journal of Techno-Social, 5 (2). pp. 49-61. ISSN 2229-8940
  7. Sarkowi, Azizah and Ishak, Mohd Sobhi (2015) Penilaian program praktikum terhadap peningkatan kualiti guru pra perkhidmatan: Analisis berdasarkan latent growth curve modelling. Journal of Techno-Social, 6 (1). pp. 57-64. ISSN 2229-8940
  8. Ishak, Mohd Sobhi and Abu Hassan, Musa (2007) Keengganan memiliki komputer dan internet di rumah: Satu persoalan jurang digital dalam kalangan masyarakat Malaysia. In: International Conference on Media and Communication (MENTION 2007), August 2007, Universiti Kebangsaan Malaysia.
  9. Mohamad, Noraihan and Ishak, Mohd Sobhi (2015) Gerai atau premis: Pengaruh medium untuk mengurangkan ketidakpastian dalam keputusan pembelian. In: International Conference on Social Sciences 2015 (ICOSS2015), 27-28 August 2015, Rainbow Paradise Beach Resort, Penang.
  10. Mohamad, Noraihan and Ishak, Mohd Sobhi and Mohd Rashid, Sabrina (2016) Keputusan pembelian: Jalinan antara media cetak, media atas talian dan media bersemuka. Jurnal Komunikasi = Malaysian Journal of Communication, 32 (1). pp. 313-334. ISSN 2289-151X