UUM Repository | Universiti Utara Malaysian Institutional Repository
FAQs | Feedback | Search Tips | Sitemap

Dr. Solahuddin Abdul Hamid


Senior Lecturer

UUM College of Art and Sciences

Universiti Utara Malaysia

Profile Picture

Latest Additions

  1. Abdul Hamid, Solahuddin and Dahaman@Dahlan, Mohd Akram (2014) Motif keusahawanan: Kajian usahawan Melayu Daerah Pendang Kedah Darul Aman. Project Report. Universiti Utara Malaysia, Sintok. (Unpublished)
  2. Abdul Hamid, Solahuddin and Dahaman@Dahlan, Mohd Akram and Mahmad, Muhamad Amar (2014) Memahami kosmologi Tamadun Melayu: Iktibar kepada proses transformasi sosio-ekonomi bangsa. In: 23rd International Conference of Historians of Asia 2014 (IAHA2014), 23 - 27 August 2014, Alor Setar, Kedah, Malaysia.
  3. Abdul Hamid, Solahuddin and Ahmad, Kamarudin (2016) Pembudayaan usahawan dalam Islam: teori dan aplikasi. International Journal of Islamic Business (IJIB), 1 (1). pp. 1-12. ISSN 0127- 662X
  4. Abdul Hamid, Solahuddin and Sa’ari, Che Zarrina and Dahaman@Dahlan, Mohd Akram (2016) Keutamaan akhlak dalam pembangunan keusahawanan Islam. Jurnal Syariah, 24 (2). pp. 271-286. ISSN 0128-6730