UUM Repository | Universiti Utara Malaysian Institutional Repository
FAQs | Feedback | Search Tips | Sitemap

Browse by People


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 27.

Elias, Nadiyah (2006) Barat ke timur: Pembentukan kerangka teoretikal peribadi bagi kaunselor dan pekerja sosial Malaysia. In: Isu-isu & pendidikan kerja sosial. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 136-145.

Chan, Cheong Chong and Yusof, Yusmarhaini (2006) Cognitive behavioural social work: Satu pengenalan. In: Isu-isu & pendidikan kerja sosial. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 163-173.

Marican, Sabitha and Abd Aziz, Ahmad Shamsul (2005) Gangguan seksual di tempat kerja: Permasalahan dan penyelesaian dari perspektif undang-undang. In: Polisi, perundangan dan amalan kerja sosial. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 43-58. ISBN 9833282520

Sayuti, Rusimah and Jamaluddin, Zakiyah (2002) Hubungan antara keaktifan dalam aktiviti waktu lapang dan kepuasan pengisian waktu lapang dengan ksejahteraan hidup. Project Report. Universiti Utara Malaysia, Sintok. (Unpublished)

Shaari, Azemi and Sayuti, Rusimah and Abu Yazid, Afifah and Makhisn, Mardzelah (2006) Hubungan hisbah dengan penghargaan kendiri pelajar. Project Report. Universiti Utara Malaysia. (Unpublished)

Sayuti, Rusimah and Kang, Chiu Ying (2004) Hubungan remaja dengan keluarga sebagai pemangkin proses pemulihan: Satu kajian di Sekolah Tunas Bakti. In: Seminar Pembangunan Keluarga Kebangsaan 2004, Cabaran Institusi Keluarga Menempuh Alaf Baru, 29-30 Mei 2004, Dewan Ariff, Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya. (Unpublished)

Mohd Zain, Rajwani and Shaffie, Fuziah (2005) Isu tempat tinggal dan perancangan dasar warga tua negara. In: Polisi, perundangan dan amalan kerja sosial. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 23-34. ISBN 9833282520

Sayuti, Rusimah and Abdullah, Mohamad Ainuddin Iskandar Lee and Ishak, Salma (2004) Kajian hubungan kaum di kalangan pelajar Sekolah Pembangunan Sosial, Universiti Utara Malaysia. In: Seminar Antarabangsa Nilai dalam Komuniti Pasca Modenisme (SIVIC 2004), 4-6 September 2004, Hotel City Bayview Langkawi. (Unpublished)

Md. Zain, Rajwani (2005) Kelahiran tanpa nikah: Masalah kesihatan dan peranan pekerja sosial perubatan. In: Polisi, perundangan dan amalan kerja sosial. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 125-137. ISBN 9833282520

Sayuti, Rusimah and Thangaveloo, Komathe and Arunasalam, Subashni and Che Azit, Izayanti and Haron, Mastura (2005) Kemahiran komunikasi dalam amalan kerja sosial: Isu bahasa dalam kepelbagaian etnik. In: Polisi, perundangan dan amalan kerja sosial. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 97-105. ISBN 9833282520

Mohd Ali Hanafiah, Norzalinda (2006) Memahami kemiskinan. In: Isu-isu & pendidikan kerja sosial. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 111-122.

Abu Bakar, Md Zawawi and Mat Saad, Zarina (2006) Menghadapi kesedihan kematian. In: Isu-isu & pendidikan kerja sosial. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 99-110.

Ab Ghani, Rohani and Sayuti, Rusimah and Mukhtaruddin, Mas Juliana and Mohamed Naim, Asmadi and Abdul Aziz, Abdul Rahman (2003) Patriotisme di kalangan mahasiswa/i di institusi pengajian tinggi awam di Malaysia. Jurnal pembangunan sosial , 6&7 (6/12). pp. 17-41. ISSN 1394-6528

Mohamed, Mahmood Nazar (2006) Pemulihan penagihan dadah di luar institusi: Keberkesanan, kekuatan dan kelemahannya. In: Isu-isu & pendidikan kerja sosial. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 23-45.

Ahmad, Noor Azizah and Sayuti, Rusimah and Abd Manaf, Abdul Razak and Jamaluddin, Zakiyah and Md. Zain, Rajwani (2015) Pengalaman dan sumber maklumat berkait seks dalam kalangan penghuni institusi perlindungan dan pemulihan. In: USM International Conference on Social Sciences 2015 (USM-ICOSS2015), 27th – 28th August 2015, Rainbow Paradise Beach Resort, Penang.

Ahmad Ramli, Fatimah Zailly and Ahmad, Nor Azizah (2005) Pengenalan kepada polisi sosial. In: Polisi, perundangan dan amalan kerja sosial. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 3-13. ISBN 9833282520

Sayuti, Rusimah (2005) Pengendalian kes menerusi talian telefon krisis. In: Polisi, perundangan dan amalan kerja sosial. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 85-95. ISBN 9833282520

Mohamed, Mahmood Nazar (2006) Peranan institusi keluarga dalam pencegahan gejala sosial dan penagihan dadah. In: Isu-isu & pendidikan kerja sosial. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 79-98.

Awang, Amir and Sayuti, Rusimah and Jamaluddin, Zakiyah and Chan, Cheong Chong (2004) Permasalahan anak yatim di institusi kebajikan anak yatim. In: Simposium Kebangsaan Kebajikan Kanak - Kanak 2004, 21 - 22 Julai 2004, Gurney Resort Hotel and Residences, Pulau Pinang. (Unpublished)

Abd Manaf, Abdul Razak and Sayuti, Rusimah and Jamaluddin, Zakiyah and Ahmad, Noor Azizah (2014) Persepsi remaja perempuan terhadap program kaunseling: Satu kajian di pusat perlindungan dan pemulihan. In: International Social Development Conference 2014 (ISDC 2014), 12 – 13 August 2014, Bayview Hotel Langkawi, Malaysia.

Mohamed, Mahmood Nazar and Hassan, Mohamad (2006) Perubahan terhadap tahap pengetahuan pelajar mengenai dadah selepas menjalani program pencegahan awalan. In: Isu-isu & pendidikan kerja sosial. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 147-162.

Md Saad, Zarina (2005) Polisi, perundangan dan amalan kerja sosial. In: Polisi, perundangan dan amalan kerja sosial. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 141-158. ISBN 9833282520

Jamaluddin, Zakiyah and Abd Manaf, Abdul Razak and Sayuti, Rusimah (2014) Seksualiti dan kehamilan: Pengalaman remaja di institusi perlindungan dan pemulihan. In: International Social Development Conference 2014 (ISDC 2014), 12 – 13 August 2014, Bayview Hotel Langkawi, Malaysia.

Jamaluddin, Zakiyah and Abd Manaf, Abdul Razak and Sayuti, Rusimah (2015) Sokongan sosial dalam kalangan remaja hamil tanpa nikah. In: USM International Conference on Social Sciences 2015 (USM-ICOSS2015), 27th – 28th August 2015, Rainbow Paradise Beach Resort, Penang.

Mustafa, Jamaluddin and Tuan Sembok, Tuan Muhammad Zukri and Sayuti, Rusimah and Wan Ahmad, Wan Ibrahim and Shaffie, Fuziah and Bahari, Azizan and Abdul Hamid, Ahmad Shukri and Jamaludin, Norzilla and Mohamad Nore, Nur Farhana (2012) Tekanan kerja dan komitmen organisasi: Satu kajian dalam kalangan kakitangan Jabatan Belia dan Sukan di negeri Kedah. Project Report. Universiti Utara Malaysia. (Submitted)

Jamaluddin, Zakiyah (2006) Tingkah laku manusia dalam persekitaran bandar: Perspektif ekologi manusia. In: Isu-isu & pendidikan kerja sosial. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 99-109.

Sayuti, Rusimah and Jamaluddin, Zakiyah (2002) Waktu lapang di kalangan belia yang menuntut di pusat pengajian tinggi dan implikasinya kepada pekerja sosial komuniti. In: Prosiding Persidangan Kebangsaan Kerja Sosial 2002. Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 57-75. ISBN 9839307088

This list was generated on Tue Sep 22 15:51:44 2020 +08.