UUM Repository | Universiti Utara Malaysian Institutional Repository
FAQs | Feedback | Search Tips | Sitemap

Browse by People


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 40.

Jamaluddin, Zakiyah and Abu Bakar, Md Zawawi and Wan Abdullah, Wan Abd Rahman Khudzri (2013) Adolescent pregnancy: Factors and solution in Islamic perspective. Advances in Natural and Applied Sciences, 7 (4(s)). pp. 373-376. ISSN 1995-0772

Ishak, Noor Azniza and Che Harun, Noor Hayati (2006) Aliran tingkah laku dalam perhubungan menolong remaja. In: Kepelbagaian isu dalam pentadbiran dan pembangunan di Malaysia. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 443-457. ISBN 9833282784

Arshad, Rozita (2012) Arah tuju perbelanjaan pembangunan. In: Kepelbagaian isu dalam pentadbiran dan pembangunan di Malaysia. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 53-64. ISBN 9833282784

Wan Abdullah, Wan Abd Rahman Khudzri and Wan Ahmad, Wan Ibrahim and Shaffie, Fuziah (2014) Beberapa aspek penyertaan pengamal kerja perkhidmatan sosial NGO Islam di negeri Kedah dan Perlis dalam keusahawanan sosial. In: International Social Development Conference 2014 (ISDC 2014), 12 – 13 August 2014, Bayview Hotel Langkawi, Malaysia.

Ahmad Marzuki, Najib and Ahmad, Kamaruddin and Long, Muhamad Noor Habibi (2002) Dakwah dan Internet dalam era ledakan maklumat. In: Tamadun Islam suatu sorotan. Siri Tamadun Islam . PTS, Bentong, pp. 111-121. ISBN 9832311314

Abu Bakar, Md Zawawi and Wan Abdullah, Wan Abd Rahman Khudzri (2008) Hak suami isteri dalam perkahwinan Islam: Analisis menurut fiqh. REKAYASA – Journal of Ethics, Legal and Governance, 4. pp. 35-52. ISSN 1823-7169

Wan Abdullah, Wan Abd Rahman Khudzri (1999) Historical development of pawning practice in Malaysia: from pajak gadai to al rahn. Jurnal Pembangunan Sosial, 1. pp. 66-80. ISSN 1394-6528

Wan Abdullah, Wan Abd Rahman Khudzri and Abu Bakar, Md Zawawi and Wan Ahmad, Wan Ibrahim (2011) Hukum nasab dalam Islam: Aplikasinya di Malaysia. In: Pembentangan Dapatan Kajian, 15 Ogos 2011, Dewan Seminar, Kompleks Pusat Islam. (Unpublished)

Wan Ahmad, Wan Ibrahim and Wan Abdullah, Wan Abd Rahman Khudzri and Abu Bakar, Md Zawawi and Ab. Rahman, Asyraf (2013) Illegitimate child in Malaysia. Advances in Natural and Applied Sciences, 7 (4(S)). pp. 369-372. ISSN 1995-0772

Omar, Rusdi and Brahim, Malike (2005) Impak kedatangan buruh Indonesia ke atas pembangunan ekonomi Malaysia. In: Pembangunan implikasi sosial dan fizikal. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 13-39. ISBN 9833282547

Ayob, Wahida and Yusoff, Noraniza (2005) Implikasi pembangunan pelancongan ke atas zon pinggir pantai dan pengurusannya di Malaysia. In: Pembangunan implikasi sosial dan fizikal. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 79-90. ISBN 983930707X

Wallang, Muslimin (2005) Industri binaan: Satu tinjauan mengenai sumbangan dan prestasi terhadap kontraktor bumiputera di negeri Kedah. In: Pembangunan implikasi sosial dan fizikal. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 69-78. ISBN 9833282547

Abd Manaf, Abdul Razak and Jamaluddin, Zakiyah and Mat Saad, Zarina and Hillaluddin, Azlin Hilma and Ahmad, Nor Azizah and Md. Zain, Rajwani and Mohd Arshad, Fatin Hakimah and Wan Abdullah, Wan Abd Rahman Khudzri (2012) Kajian pengetahuan seksualiti dalam kalangan pelajar. Project Report. Universiti Utara Malaysia. (Unpublished)

Jamaluddin, Zakiyah (2005) Kemiskinan dan program pembangunan masyarakat. In: Pembangunan implikasi sosial dan fizikal. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 41-55. ISBN 9833282547

Mustaffa, Che Su and Wan Abdullah, Wan Abd Rahman Khudzri and Abd Ghani, Rohani, eds. (2006) Kepelbagaian isu dalam pentadbiran dan pembangunan di Malaysia. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok. ISBN 9833282784

Bashir, Ahmad and Wan Abdullah, Wan Abd Rahman Khudzri and Yusof, Rohana (1998) Kesedaran dan kefahaman dalam pelaksanaan peraturan mengenai kelakuan dan tatatertib dalam Perintah Am (Bab D). Project Report. Universiti Utara Malaysia, Sintok. (Unpublished)

Abu Bakar, Md Zawawi and Md. Zain, Rajwani and Wan Abdullah, Wan Abd Rahman Khudzri (2015) Kewajipan isteri menunaikan nafkah batin kepada suami yang dijangkiti HIV/AIDS: Menurut undang-undang keluarga Islam dan kajian kes. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari (9). pp. 87-100. ISSN 2289-6325

Wan Abdullah, Wan Abd Rahman Khudzri and Abu Bakar, Md Zawawi (2008) Konsep dan amalan hukum nasab di Malaysia. In: Pembangunan kanak-kanak teori, isu dan cabaran. Arah Pendidikan, Shah Alam, pp. 51-59. ISBN 9789833718528

Salleh, Dani and Abdul Aziz, Abdul Rahman (2006) Konsep pembangunan bandar baru dalam pembangunan wilayah. In: Kepelbagaian isu dalam pentadbiran dan pembangunan di Malaysia. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 66-80. ISBN 9833282784

Ahmad, Shukri (2002) Konsep tamadun dan ciri-ciri ke arah pembangunannya. In: Tamadun Islam suatu sorotan. PTS, Bentong, pp. 1-17. ISBN 9832311314

Ahmad, Noor Azizah and Ahmad, Zalinah (2005) Masalah kemiskinan di kalangan wanita. In: Pembangunan: Implikasi sosial dan fizikal. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 57-68. ISBN ISBN 983-3282-54-7 (Unpublished)

Mumtaj, Hassan and Abd Aziz, Ahmad Shamsul (2003) Menangani masalah gangguan seksual di tempat kerja: Peranan siapa? In: Undang-undang & kerja sosial di Malaysia kaitannya dengan pembangunan keluarga. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 89-97.

Mustaffa, Che Su and Wan Abdullah, Wan Abd Rahman Khudzri and Khalid, Mohamad Sukeri, eds. (2005) Pembangunan implikasi sosial dan fizikal. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok. ISBN 9833282547

Embi, Muhamad Ali (2005) Pengaruh wang terhadap motivasi kakitangan sektor awam. In: Pembangunan implikasi sosial dan fizikal. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 101-108. ISBN 9833282547

Ahmad, Shukri and Don, Yahya and Wan Abdullah, Wan Abd Rahman Khudzri and Mohammed Ibrahim, Madiha and Mat Hussain, Shahril Fazli (2014) Penghayatan solat dan pengimarahan masjid: Kajian dalam kalangan pelajar Universiti Utara Malaysia. In: 2nd International Conference on Social Sciences Research (ICSSR 2014), 9 - 10 June 2014, Kota Kinabalu, Sabah, MALAYSIA.

Wan Abdullah, Wan Abd Rahman Khudzri and Abu Bakar, Mahyuddin and Wan Mahmud, Wan Mahazir, eds. (2002) Pengurusan Islam konsep dan amalannya di Malaysia. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok. ISBN 9832479134

Syed Hussain, Tuan Pah Rokiah (2006) Pentadbiran undang-undang alam sekitar di Malaysia. In: Kepelbagaian isu dalam pentadbiran dan pembangunan di Malaysia. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 117-128. ISBN 9833282784

Wan Abdullah, Wan Abd Rahman Khudzri and Salleh, Mohd Afandi (2001) Perkembangan undang-undang Islam di Kedah. Jurnal Pembangunan Sosial, 2. pp. 49-64. ISSN 1394-6528

Shuib, Md. Shukri (2006) Politik dan nasionalisme dalam pembinaan tamadun: Satu tinjauan kritis. In: Kepelbagaian isu dalam pentadbiran dan pembangunan di Malaysia. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 157-167. ISBN 9833282784

Yusof, Norhafezah (2005) Portrayal of woman in advertisement: Ethics or profits? In: Pembangunan implikasi sosial dan fizikal. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 117-124. ISBN 9833282547

Yusof, Rohana @ Norliza (2005) Researching women's lives: Issues of epistemology from the feminist perspective. In: Pembangunan Implikasi Sosial dan Fizikal. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 109-116. ISBN 9833282547

Khalid, Mohamad Sukeri (2005) Setinggan: Isu dan cabaran. In: Pembangunan implikasi sosial dan fizikal. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 1-13. ISBN 9833282547

Shaffie, Fuziah and Yusof, Ab. Aziz and Wan Abdullah, Wan Abd Rahman Khudzri and Wan Ahmad, Wan Ibrahim and Bahari, Azizan (2012) Social entrepreneurship: An overview. In: 2nd Annual Summit on Business and Entrepreneurial Studies (2nd ASBES 2012) , 15th - 16th October 2012, Hilton Hotel, Kuching, Sarawak, Malaysia.

Wan Ahmad, Wan Ibrahim and Wan Abdullah, Wan Abd Rahman Khudzri and Shaffie, Fuziah (2014) Tahap kepuasan dan masalah penyertaan pengamal kerja perkhidmatan sosial wanita NGO Islam dalam keusahawanan sosial di Kedah dan Perlis. In: International Social Development Conference 2014 (ISDC 2014), 12 – 13 August 2014, Bayview Hotel Langkawi, Malaysia.

Hj Ahmad Marzuki, Najib and Wan Abdullah, Wan Abd Rahman Khudzri, eds. (2003) Undang-undang & kerja sosial di Malaysia kaitannya dengan pembangunan keluarga. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok. ISBN 983-2479-31-2

Mohamed Naim, Asmadi (2005) Wang KWSP menurut perspektif perundangan Islam - Keresahan pemotongan gaji dan zakat caruman KWSP. In: Pembangunan implikasi sosial dan fizikal. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 125-133. ISBN 9833282547

Abu Bakar, Md Zawawi and Wan Abdullah, Wan Abd Rahman Khudzri (2011) An analysis on the issues of the rights of spouses in the Islamic family law in Malaysia. International Journal of Business and Social Research , 1 (1). pp. 94-108. ISSN 2164-2540

Mohd. Othman, Fazilah (2005) The inevitability of public administrations: Its image and challenge revisited. In: Pembangunan implikasi sosial dan fizikal. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 91-100. ISBN 9833282547

Wan Abdullah, Wan Abd Rahman Khudzri and Abu Bakar, Md Zawawi and Wan Ahmad, Wan Ibrahim and Ab. Rahman, Asyraf (2013) The law of nasab in Islam. Advances in Natural and Applied Sciences, 7 (4(S)). pp. 393-396. ISSN 1995-0772

Abu Bakar, Md Zawawi and Md. Zain, Rajwani and Wan Abdullah, Wan Abd Rahman Khudzri (2013) The rights of wives living with HIV/AIDS according to the perspective of Islamic family law. Advances in Natural and Applied Sciences, 7 (4(S)). pp. 388-392. ISSN 1995-0772

This list was generated on Mon Feb 17 09:24:26 2020 +08.