mailto:uumlib@uum.edu.my 24x7 Service; AnyTime; AnyWhere

Items where Year is 1985

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: H | M | S
Number of items: 5.

H

Hanizam, Noor and Mohd Saifudin, Adam (1985) Berbagai-bagai reaksi sistem semester. ERA majalah berita mingguan nasional. pp. 37-39. ISSN 0127-7022

Hanizam, Noor and Mohd Saifudin, Adam (1985) Gerakan Islam di kampus. ERA majalah berita mingguan nasional. pp. 34-35. ISSN 0127-7022

M

Mohd Saifudin, Adam (1985) ARQAM, ABIM dan TABLIGH stailnya berbeza. ERA majalah berita mingguan nasional (14). pp. 40-41. ISSN 0127-7022

Mohd Saifudin, Adam (1985) Memahami realiti kehidupan manusia. ERA majalah berita mingguan nasional. pp. 55-56. ISSN 0127-7022

S

Salleh, Awang Had (1985) Adat sopan dan budi bahasa. In: Seminar Mengenai Adat Sopan dan Budi Bahasa Dalam Perkhidmatan Awam , 28 Januari 1985, Sabah. (Unpublished)

This list was generated on Sat Jul 20 04:05:03 2024 +08.