mailto:uumlib@uum.edu.my 24x7 Service; AnyTime; AnyWhere

Tinjauan terhadap permasalahan dan penilaian ke atas komponen latihan praktikum 1 Program Pengurusan Kerja Sosial, Sekolah Pembangunan Sosial

Abd Manaf, Abdul Razak and Abdul Hamid, Ahmad Shukri (2002) Tinjauan terhadap permasalahan dan penilaian ke atas komponen latihan praktikum 1 Program Pengurusan Kerja Sosial, Sekolah Pembangunan Sosial. Project Report. Universiti Utara Malaysia, Sintok. (Unpublished)

[thumbnail of TINJAUAN_TERHADAP_PERMASALAHAN....pdf] PDF
Download (417kB)

Abstract

Kajian yang dijalankan adalah untuk membuat penilaian ke atas komponen latihan praktikum 1 Program Pengurusan Kerja Sosial Universiti Utara Malaysia. Komponen utama yang diselidiki adalah berkaitan pemilihan dan kesesuaian tempat praktikum, struktur dan tempoh masa praktikum, pengkelasan tugas dan latihan, penyeliaan agensi, penyeliaan pensyarah pelawat dan juga aspek-aspek pendedahan. Kajian ini adalah berbentuk 'exploratory' dan data-data yang diperolehi dalam kajian ini dianalisa menggunakan statistik deskriptif. Kajian ini dilakukan secara tinjauan dengan menggunakan kaedah persampelan berstrata. Sebanyak 200 borang soal selidik telah diedarkan dan dari jumlah tersebut 133 keping soal selidik sahaja yang boleh digunakan untuk analisis seterusnya. Hasil kajian mendapati bahawa pemilihan tempat praktikum adalah berdasarkan kepada faktor jarak agensi dengan tempat tinggal tanpa mengambil kira faktor bentuk dan pendedahan yang bakal diterima. Faktor masa yang terlaku singkat juga dikenalpasti sebagai salah satu permasalahan yang signifikasi manakala kebanyakan latihan yang diterima adalah bersifat amalan secara langsung. Kajian juga mendapati para pelajar diselia oleh pegawai yang berkedudukan tinggi. Namun begitu, tahap kualiti penyeliaan oleh pihak agensi didapati mempengaruhi pandangan pelajar. Selain itu, penyeliaan di kalangan para pensyarah pelawat didapati memperolehi reaksi yang positif. Kajian juga mendapati pelajar didedahkan dengan latihan yang agak mendalam dan ini mungkin akan mewujudkan pertindihan objektif dengan latihan praktikum 2 yang diwajibkan ke atas pelajar.

Item Type: Monograph (Project Report)
Subjects: L Education > LC Special aspects of education
Divisions: College of Arts and Sciences
Depositing User: Dr. Abdul Razak Abd Manaf
Date Deposited: 09 Feb 2014 04:27
Last Modified: 09 Feb 2014 04:27
URI: https://repo.uum.edu.my/id/eprint/5709

Actions (login required)

View Item View Item