mailto:uumlib@uum.edu.my 24x7 Service; AnyTime; AnyWhere

Dr. Azizi Romli

Pensyarah

UUM College of Business

Universiti Utara Malaysia

Profile Picture

Latest Additions

  1. Romli, Azizi and Hassan, Mohamad Ghozali and Mohtar, Shahimi and Ramli, Azahari (2012) UUM student perception on the use of job search website in Malaysia. In: 3rd International Conference on Technology and Operations Management (ICTOM2012), 4th-6th July 2012 , Bandung, West Java, Indonesia . (Unpublished)
  2. Hassan, Nor Hasmira and Romli, Azizi (2011) Isu-Isu dan cabaran dalam pembangunan bandar hijau yang disokong oleh Pembangunan Teknologi Hijau Negara. In: Simposium Pengurusan Teknologi, Operasi & Logistik 2011 (SIPTIK 2011), 13-14 Disember 2011, Pusat Pengajian Pengurusan Teknologi dan Logistik (STML), UUM.
  3. Abdul Wahab, Nurul Wahida and Romli, Azizi (2011) Faktor-faktor kritikal untuk dipertimbangkan dalam merumuskan dasar teknologi di Malaysia. In: Simposium Pengurusan Teknologi, Operasi & Logistik 2011 (SIPTIK 2011), 13-14 Disember 2011, Pusat Pengajian Pengurusan Teknologi dan Logistik (STML), UUM.
  4. Mat Yaakub, Nuryana Atiqah and Romli, Azizi (2016) Conceptual paper on factors affecting the use of online learning. In: Symposium on Technology Management and Logistics (STMLGoGreen), 8-9 December 2015, Universiti Utara Malaysia.
  5. Jusoh, Noorfatila Nadia and Romli, Azizi (2015) The conceptual paper on the relationship of power symmetry and connectedness towards information sharing in supply chain. In: Symposium on Technology Management and Logistics (STMLGoGreen), 8-9 December 2015, Universiti Utara Malaysia.
  6. Hassan, Hanisah and Romli, Azizi (2017) Tadbir urus perhubungan dan perkongsian maklumat di kalangan pengusaha stesen minyak di Changlun. In: Symposium on Technology Management & Logistics (STML–Go Green) 2016, 6th - 7th December 2016, Universiti Utara Malaysia, Sintok, Malaysia.
  7. Wan Jais, Wan Nor Fazira Wahida and Romli, Azizi (2017) Risiko perhubungan terhadap perkongsian maklumat di kalangan pengusaha stesen minyak di Changlun. In: Symposium on Technology Management & Logistics (STML–Go Green) 2016, 6th - 7th December 2016, Universiti Utara Malaysia, Sintok, Malaysia.