mailto:uumlib@uum.edu.my 24x7 Service; AnyTime; AnyWhere

Mr. Mohd Fauzwadi Mat Ali

Pensyarah

UUM College of Business

Universiti Utara Malaysia

Profile Picture

Latest Additions

  1. Mat Ali, Mohd Fauzwadi and Hamed, Abu Bakar and Abu Hasan, Hishamuddin Fitri (2008) Hubungan antara stres peranan, ganjaran, etika kerja dan kepuasan kerja. Jurnal Pengurusan Awam , 7 (1). pp. 141-154. ISSN 1675-3720