mailto:uumlib@uum.edu.my 24x7 Service; AnyTime; AnyWhere

Prof. Madya Dr. Fuziah Shaffie

Profesor Madya

UUM College of Arts and Sciences

Universiti Utara Malaysia

History of Malaysia, History of Social Work, Social Welfare, Social Policy, Children’s Welfare Services

• Ph.D., Social Work, University of Warwick, UK • M.A., South East Asian Studies, University of Hull, UK, 1992. • B.A. (Hons.), History and Islamic Studies, University of Malaya, Kuala Lumpur, 1989.

Profile Picture

Latest Additions

  1. Shaffie, Fuziah (2001) Institusi pondok di Malaysia : satu sorotan dari perspektif sejarah. Jurnal Pembangunan Sosial, 2. pp. 116-132. ISSN 1394-6528
  2. Shaffie, Fuziah and Md Ali, Ruzlan (2009) Profil remaja berisiko tinggi. Universiti Utara Malaysia, Sintok. ISBN 9789675311147
  3. Md Ali, Ruzlan and Shaffie, Fuziah (2009) Amalan pendekatan belajar. Universiti Utara Malaysia, Sintok. ISBN 9789675311055
  4. Shaffie, Fuziah (2010) Isu-isu berkaitan kebajikan sosial. In: Seminar Kebangsaan Sejarah Malaysia 1945-1957, 25-26 Oktober 2010, Dewan Kuliah A Universiti Sains Malaysia. (Unpublished)
  5. Shaffie, Fuziah (1997) Faktor-faktor pemilihan jodoh di kalangan pelajar Universiti Utara Malaysia. Project Report. Universiti Utara Malaysia, Sintok. (Unpublished)
  6. Shaffie, Fuziah (2011) Sorotan literatur dasar sosial dan kebajikan sosial. In: Pengurusan & amalan kerja sosial. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 35-54. ISBN 9789675311642
  7. Shaffie, Fuziah (2011) Isu berkaitan kebajikan sosial kanak-kanak zaman kolonial. In: Pengurusan & amalan kerja sosial. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 91-127. ISBN 9789675311642
  8. Shaffie, Fuziah and Yusoff, Rozita, eds. (2008) Pembangunan komuniti marginal di Malaysia ke arah pengupayaan kendiri. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok. ISBN 9789833827602
  9. Shaffie, Fuziah (2013) Komunikasi dalam kerja sosial. Universiti Utara Malaysia Press, Sintok. ISBN 978-967-0474-60-1
  10. Ishak, Salma and Fauzaman, Jusmawati and Ahmad, Noor Azizah and Shaffie, Fuziah (2004) Jagaan di Institusi: Apa pengalaman dan pandangan kanak-kanak? In: Simposium Kebangsaan Kebajikan Kanak - Kanak 2004, 21 - 22 Julai 2004, Gurney Resort Hotel and Residences, Pulau Pinang. (Unpublished)