mailto:uumlib@uum.edu.my 24x7 Service; AnyTime; AnyWhere

Dr. Mohd. Isha Awang

Associate Professor

UUM College of Arts and Sciences

Profile Picture

Latest Additions

  1. Awang, Mohd Isha (2012) Teori dan model penilaian. In: Transformasi ekonomi rakyat berpendapatan tinggi peranan Kolej Komuniti Malaysia. Pusat Pengurusan Penyelidikan & Inovasi, UUM, Sintok, pp. 143-165. ISBN 9789832078630
  2. Awang, Mohd Isha and Daud, Yaakob and Don, Yahya and Kasim, Abd Latif (2014) Penilaian terhadap keberkesanan pengajaran dalam kalangan guru-guru KAFA di Kedah. Project Report. Universiti Utara Malaysia, Sintok. (Unpublished)
  3. Din, Anuar and Abd Rashid, Salleh and Awang, Mohd Isha (2015) Aspek pengurusan program latihan dan kesannya terhadap kepuasan atlet sekolah sukan. International Journal of Management Studies (IJMS), 22 (1). pp. 73-95. ISSN 0127-8983
  4. Abdul Khalil, Fakhri and Awang, Mohd Isha (2016) Teacher readiness issues in implementing school-based assessment. EDUCATUM – Journal of Social Science, 2 (1). pp. 1-7. ISSN 2289-9391
  5. Syed Idrus @ Sd Iskandar, Syed Khalid and Awang, Mohd Isha (2016) Retrospeksi guru pelatih terhadap kemudahan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan di Institut Pendidikan Guru. Jurnal Penyelidikan Dedikasi, 11. pp. 15-31.
  6. Syed Idrus @ Sd Iskandar, Syed Khalid and Awang, Mohd Isha (2016) Retrospektif kualiti pengajaran pensyarah berdasarkan perspektif guru pelatih di Institut Pendidikan Guru Wilayah Utara Malaysia. Jurnal Penyelidikan Dedikasi, 10. pp. 26-42.
  7. Mohd Dazali, Nurul Salmi and Awang, Mohd Isha (2014) Tahap kemahiran komunikasi dalam kalangan pelajar sarjana muda pendidikan IPTA di utara semenanjung Malaysia. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 4 (2). pp. 44-56. ISSN 2180-4842
  8. Yusuff, Yusfaiza and Awang, Mohd Isha (2012) Aplikasi pembelajaran Jigsaw II dalam pengajaran penulisan Bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 2 (2). pp. 62-70. ISSN 2180-4842