mailto:uumlib@uum.edu.my 24x7 Service; AnyTime; AnyWhere

Dr. Wan Ab Rahman Khudzri Wan Abdullah

Associate Professor

UUM College of Arts and Sciences

Universiti Utara Malaysia

Shariah, Islamic Jurisprudence, Comparative Laws, Law and Society

PREVIOUS APPOINTMENTS: • Tutor, UUM, 1992-1995 • Lecturer, UUM, 1995

ACADEMIC QUALIFICATIONS: • Ph.D., Islamic Studies, Universiti Sains Malaysia (USM), (2001-2006) • Master of Comparative Laws (MCL), IIUM (1993-1995) • B. Shariah (Hons), Universiti Malaya (1987-1991)

Profile Picture

Latest Additions

  1. Wan Abdullah, Wan Abd Rahman Khudzri and Abu Bakar, Mahyuddin and Wan Mahmud, Wan Mahazir, eds. (2002) Pengurusan Islam konsep dan amalannya di Malaysia. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok. ISBN 9832479134
  2. Wan Abdullah, Wan Abd Rahman Khudzri and Wan Ahmad, Wan Ibrahim and Shaffie, Fuziah (2014) Beberapa aspek penyertaan pengamal kerja perkhidmatan sosial NGO Islam di negeri Kedah dan Perlis dalam keusahawanan sosial. In: International Social Development Conference 2014 (ISDC 2014), 12 – 13 August 2014, Bayview Hotel Langkawi, Malaysia.
  3. Wan Abdullah, Wan Abd Rahman Khudzri and Abu Bakar, Md Zawawi and Wan Ahmad, Wan Ibrahim and Ab. Rahman, Asyraf (2013) The law of nasab in Islam. Advances in Natural and Applied Sciences, 7 (4(S)). pp. 393-396. ISSN 1995-0772