mailto:uumlib@uum.edu.my 24x7 Service; AnyTime; AnyWhere

Mr. Mohd Liki Hamid

Pensyarah

UUM College of Business

Universiti Utara Malaysia

Profile Picture

Latest Additions

  1. Ahmad, Kamarudin and Hamid, Mohd Liki (2005) Adat, pantang larang, petua dan fatwa dalam masyarakat Melayu. In: Isu-isu budaya dalam pembangunan sosial. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 193-202. ISBN 9833282458