mailto:uumlib@uum.edu.my 24x7 Service; AnyTime; AnyWhere

Mr. Muhammad Fauzi Mokhtar

Pensyarah

UUM College of Law, Government and International Studies

Universiti Utara Malaysia

Profile Picture

Latest Additions

  1. Mokhtar, Mohammad Fauzi (2007) Keberkesanan cuti hari sabtu pertama dan ketiga dalam membangunkan industri pelancongan domestik negara: Kajian kes pekerja-pekerja di negeri-negeri Utara Semenanjung. Project Report. Universiti Utara Malaysia, Sintok. (Unpublished)
  2. Mokhtar, Muhammad Fauzi and Kasim, Azilah and Dzakiria, Hisham (2011) Domestic tourists perception on Cuti-Cuti Malaysia campaign: qualitative findings. In: International Soft Science Conference 2011 (ISSC 2011), 23-25 November 2011, Ho Chi Minh, Vietnam. (Unpublished)