UUM Repository | Universiti Utara Malaysian Institutional Repository
FAQs | Feedback | Search Tips | Sitemap

Mr. Muhammad Hafiz Badarulzaman


Pensyarah

UUM College of Law, Government and International Studies

Universiti Utara Malaysia

Profile Picture

Latest Additions

  1. Badarulzaman, Muhammad Hafiz (2014) Kajian kes Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim lwn Bank Islam (M) Berhad mengenai isu penentuan keputusan oleh Mahkamah atau Majlis Penasihat Shariah dalam hal-hal kewangan dan perbankan Islam. UUM Journal of Legal Studies, 5. pp. 176-190. ISSN 2229-984X
  2. Badarulzaman, Muhammad Hafiz (2016) Institusi zakat perlu bijak tangani persepsi masyarakat. (6 August 2016). in Berita Harian, p. p. 40.
  3. Badarulzaman, Muhammad Hafiz (2016) Kerjasama sedia latihan industri tingkat kebolehpasaran graduan. (17 November 2016). in Berita Harian, p. p. 37.
  4. Badarulzaman, Muhammad Hafiz (2016) Alumni bantu kebolehpasaran graduan ikut kehendak industri. (5 December 2016). in Berita Harian, p. p. 57.
  5. Badarulzaman, Muhammad Hafiz and Abdul Wahab, Harlida and Azhar, Alias and Ahmad Sharif, Nurretina (2016) Pelaksanaan dan penguatkuasaan halal di Malaysia. Sains Humanika, 8 (4-2). pp. 21-23. ISSN 2289-6996
  6. Badarulzaman, Muhammad Hafiz and Azhar, Alias and Md Ismail, Che Thalbi (2016) Zakah practice in Islamic banking institution in Malaysia: a legal horizon. Journal of Human Development and Communication (JoHDEC), 5. pp. 63-78. ISSN 2289-2702
  7. Badarulzaman, Muhammad Hafiz and Ayub, Zainal Amin and Mohamed Yusoff, Zuryati and Abdul Wahab, Harlida (2016) Discrimination against migrant workers in Malaysia. Jurnal Mimbar Hukum, 28 (3). pp. 556-568. ISSN 2443-0994