mailto:uumlib@uum.edu.my 24x7 Service; AnyTime; AnyWhere

Mr. Muslimin Wallang

Pensyarah

UUM College of Law, Government and International Studies

Universiti Utara Malaysia

Profile Picture

Latest Additions

  1. Wallang, Muslimin (2005) Industri binaan: Satu tinjauan mengenai sumbangan dan prestasi terhadap kontraktor bumiputera di negeri Kedah. In: Pembangunan implikasi sosial dan fizikal. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 69-78. ISBN 9833282547