mailto:uumlib@uum.edu.my 24x7 Service; AnyTime; AnyWhere

Mdm. Nor Fadzlin Mohammad Bahar

Pensyarah

UUM College of Business

Universiti Utara Malaysia

Profile Picture

Latest Additions

  1. Mohammad Bahar, Nor Fadzlin and Sanusi, Nur Azura (2012) Kecekapan teknikal perbankan Islam: Aplikasi produk perkongsian untung rugi (PLS). In: Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia ke VII (PERKEM VII), 4-6 June 2012, Ipoh, Perak.