mailto:uumlib@uum.edu.my 24x7 Service; AnyTime; AnyWhere

Ms. Rohaida Rohani

Pembantu Tadbir (P/O)

Perpustakaan Sultanah Bahiyah

Universiti Utara Malaysia

Profile Picture

Latest Additions

  1. Ku-Mahamud, Ku Ruhana and Ahmad, Faudziah and Abd Razak, Rafidah and Abd Ghani, Nor Farzana Case 3: Infusion-ing the information technology resources efficiently. In: Case study on management. Research and Innovation Management Centre (RIMC), Sintok, pp. 55-74. ISBN 978-983-2078-41-8
  2. Omar, Asrar (2003) Konflik hubungan negara dan pasaran. In: Hubungan luar antarabangsa. PTS Publication & Distributor Sdn Bhd, Bentong, pp. 56-86. ISBN 9831923367
  3. Din, Badariah (2007) Amalan sistem bajet diubahsuai (SBD) dan perbelanjaan kerajaan. In: Isu-isu kontemporari pengurusan awam. Prentice Hall, Petaling Jaya, pp. 69-85. ISBN 9789833655601
  4. Megat Latif, Haji Hairuddin and Mohd Anuar, Haslinda (2004) Kesedaran pelajar-pelajar UUM terhadap peruntukan-peruntukan berkaitan kebebasan asasi di bawah Perlembagaan Persekutuan. In: Seminar Sosio Ekonomi dan IT Ke-2, 11-12 August 2004, Hotel Holiday Villa, Alor Setar Kedah. (Unpublished)
  5. Abdul Manaf, Halimah (2007) Pengurusan pengetahuan (knowledge management) dan pengurusan organisasi di sektor awam. In: lsu-isu kontemporari pengurusan awam. Prentice Hall, Petaling Jaya, pp. 117-131. ISBN 9789833655601
  6. Mohamed, Mahmood Nazar and Ibrahim, Hasnah and Yatim, Bidin and Kayat, Kalsom and Ahmad, Abd Halim @ Hamilton (1995) Penyelidikan, perundingan & penerbitan dalam era pengkorporatan universiti. In: Bengkel Akademik Universiti , 28 - 30 November 1995, Langkawi Holiday Villa Beach Resort. (Unpublished)
  7. Ismail, Nur Shakiran Akmal (2007) Penilaian impak sosial (social impact assessment- SIA). In: lsu-isu kontemporari pengurusan awam. Prentice Hall, Petaling Jaya, pp. 48-56. ISBN 9789833655601
  8. Arshad, Rozita (2007) Akauntabiliti dalam pengurusan kewangan awam. In: lsu-isu kontemporari pengurusan awam. Prentice Hall, Petaling Jaya, pp. 57-68. ISBN 9789833655601
  9. Abdul Mutalib, Rozita and Mohd Othman, Fazilah (2007) Pendekatan pembuatan keputusan dalam kumpulan. In: lsu-isu kontemporari pengurusan awam. Prentice Hall, Petaling Jaya, pp. 102-116. ISBN 9789833655601
  10. Omar, Rusdi and Abdul Razak, Muhammad Afifi (2003) Dasar luar Malaysia dalam konteks hubungan Malaysia-Jepun. In: Hubungan luar antarabangsa. Siri Pendidikan . PTS Publication & Distributor Sdn Bhd, Bentong, pp. 133-146. ISBN 9831923367