mailto:uumlib@uum.edu.my 24x7 Service; AnyTime; AnyWhere

Dr. Abu Sufian Abu Bakar

Pensyarah Kanan (DS52)

UUM College of Arts and Sciences

Universiti Utara Malaysia

Transportation Economics, Macroeconomics

ACADEMIC QUALIFICATIONS: · M.Ec., Economics, Universiti Malaya · B.Ec., Economics, Universiti Malaya

Profile Picture

Latest Additions

  1. Sanusi, Nur Azura and Abu Bakar, Abu Sufian and Mohammad Bahar , Nor Fadzlin , eds. (2005) Ke arah Kedah maju antara perancangan dan keupayaan. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok. ISBN 9833282113
  2. Abu Bakar, Abu Sufian and Shakrani, Mohd Saharudin and Mohd Taib, Hasniza (2009) Pulangan, risiko dan kemeruapan sektor sekuriti diluluskan syariah: Pendekatan GARCH dan CAPM bersyarat. In: Perbankan dan pasaran modal Islam Isu dan aplikasi. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 191-209. ISBN 9789833827916
  3. Umar, Muhammed Aminu and Abu Bakar, Abu Sufian (2015) Economic growth, defence expenditure and threats in Nigeria 1980-2013: Bound co-integration analysis. International Business Management, 9 (5). pp. 784-790. ISSN 1993-5250
  4. Aminu, Muhammed Umar and Abu Bakar, Abu Sufian (2016) The interactional impact of defense expenditure and arms importation on economic growth in Nigeria: An autoregressive approach. International Journal of Economics and Financial Issues, 6 (2). pp. 538-543. ISSN 2146-4138