mailto:uumlib@uum.edu.my 24x7 Service; AnyTime; AnyWhere

Mdm. Suria Musa

Pensyarah

UUM College of Business

Universiti Utara Malaysia

Profile Picture

Latest Additions

  1. Samsuddin, Nurhidayah and Senong, Yasyir and Asari, Mohamad Elias and Musa, Suria and Othman, Zakirah (2011) Penyebaran maklumat melalui media percetakan dan elektonik: Brosur, LED TV dan prosiding elektronik. In: Simposium Pengurusan Teknologi, Operasi dan Logistik (SIPTIK) 2011, 13-14 Disember 2011, Pusat Pengajian Teknologi dan Logistik (STML).
  2. Musa, Suria (2008) Pengetahuan organisasi perunding dalam industri pembinaan di negeri Kedah terhadap pengurusan nilai. Project Report. Universiti Utara Malaysia, Sintok. (Unpublished)