mailto:uumlib@uum.edu.my 24x7 Service; AnyTime; AnyWhere

Mrs. Wahida Ayob

Pensyarah

UUM College of Law, Government and International Studies (UUM COLGIS)

Universiti Utara Malaysia

Profile Picture

Latest Additions

  1. Ayob, Wahida and Yusuf, Rohana and Hassan, Kalthum (2008) Komuniti dan isu persekitaran: Fokus terhadap peranan wanita terhadap penjagaan dan pengurusan alam sekitar. In: Prosiding Seminar Kebangsaan Polisi Awam Malaysia Ke - 6, Pembangunan Sosial Ke Arah Komuniti Lestari, 16 - 17 Ogos 2008 . (Unpublished)
  2. Ayob, Wahida (2003) Eko pelancongan di Malaysia. In: Asas kefahaman pengurusan pembangunan. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 103-110. ISBN 9832479398
  3. Ayob, Wahida and Abdullah Chik, Norlaila (2016) Kepentingan aktiviti kitar semula dari perspektif Islam. In: Seminar Islam dan Sains Peringkat Kebangsaan 2016, 22-23 Mei 2016, Dewan Seminar Kompleks Pusat Islam, Universiti Utara Malaysia.