mailto:uumlib@uum.edu.my 24x7 Service; AnyTime; AnyWhere

Dr. Zairy Zainol

Pensyarah

UUM College of Business

Universiti Utara Malaysia

Profile Picture

Latest Additions

  1. Zainol, Zairy and Md Jani, Siti Hajar (2009) Penggunaan dinar emas sebagai alternatif kepada dolar Amerika dalam perdagangan antarabangsa di negara OIC. In: Perbankan dan pasaran modal Islam Isu dan aplikasi. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 211-299. ISBN 9789833827916
  2. AbdulGaniyy, AbdulFattah and Zainol, Zairy and Ahmad, Nor Hayati (2017) Determinants of liquidity risk in dual and fully Islamic banking systems: Evidence from Malaysia and Sudan. Asian Journal of Multidisciplinary Studies, 5 (1). pp. 90-99. ISSN 2348-7186