mailto:uumlib@uum.edu.my 24x7 Service; AnyTime; AnyWhere

Dr. Zakiyah Jamaluddin

Prof Madya Dr (DS54)

UUM College of Arts and Sciences

Universiti Utara Malaysia

At-Risk Youth, Children & Adolescent, Community, Urban Sociology, Habitat and Human Settlement, Disability

APPOINTMENT: · Tutor, Universiti Malaya, 1995-1997 · Lecturer, Universiti Utara Malaysia, 1997-2005 · Senior Lecturer, Universiti Utara Malaysia,2005-2018 Associate Professor, Universiti Utara Malaysia, 2019 - present

ACADEMIC QUALIFICATIONS: PhD, Sociology, Universiti Malaya, 2010 · MA, Sociology, Universiti Malaya, 1995 · BA (Hons) Anthropology & Sociology, Universiti Malaya, 1992.

Profile Picture

Latest Additions

  1. Jamaluddin, Zakiyah (2011) Parent-child interactions and adolescent misbehaviour. Manusia dan Masyarakat = Man and Society, 21. pp. 132-144.
  2. Jamaluddin, Zakiyah (2011) Kafe siber dan salah laku remaja. In: Pengurusan & amalan kerja sosial. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 173-187. ISBN 9789675311642
  3. Jamaluddin, Zakiyah and Abdul Hamid, Ahmad Shukri and Ahmad, Noor Azizah (2011) Prosedur perlaksanaan dan penilaian latihan praktikum Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Kerja Sosial (BSWM) Universiti Utara Malaysia (UUM). In: Pendidikan Dan Praktik Pekerjaan Sosial Di Indonesia dan Malaysia. Samudra Biru, pp. 151-165. ISBN 978-602-9276-02-2
  4. Jamaluddin, Zakiyah (2011) Parent-child interaction and adolescent misbehavior. In: Malaysian Youth In The Global World: Issues And Challenges. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, pp. 78-89. ISBN 9789679429589
  5. Jamaluddin, Zakiyah (2005) Kemiskinan dan program pembangunan masyarakat. In: Pembangunan implikasi sosial dan fizikal. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 41-55. ISBN 9833282547
  6. Jamaluddin, Zakiyah (2005) Privatisation of squatters resettlement. Universiti Utara Malaysia, Sintok. ISBN 9833282377
  7. Jamaluddin, Zakiyah, ed. (2003) Pengurusan perkhidmatan kerja sosial di Malaysia. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok. ISBN 9832479517
  8. Jamaluddin, Zakiyah and Syed Ibrahim, Sharifah Sofiah 'Atiqah and Abu Yazid, Afifah (2000) Tingkat kepuasan penghuni terhadap rumah kos rendah: Kajian kes di Taman Bersatu, Jitra Kedah. In: Seminar Penyelidikan Universiti Utara Malaysia 1999, 1999, Pusat Konvensyen Universiti Utara Malaysia.
  9. Jamaluddin, Zakiyah (2012) Remaja dan kawalan sosial informal. UUM Press, Sintok. ISBN 978-967-0474-03-8
  10. Jamaluddin, Zakiyah (2012) Remaja dan kawalan sosial informal. UUM Press, Universiti Utara Malaysia. ISBN 978-967-0474-03-8