mailto:uumlib@uum.edu.my 24x7 Service; AnyTime; AnyWhere

Items where Author is "Abu Bakar, Md Zawawi"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 18.

Article

Abu Bakar, Md Zawawi and Chan, Cheong Chong (2018) Amalan pengangkatan kanak-kanak di Malaysia: Satu analisis perbandingan. Jurnal Pembangunan Sosial, 21. pp. 47-63. ISSN 1394-6528

Abu Bakar, Md Zawawi and Md Zain, Rajwani and Zubir@Salim, Azlizaman (2017) Menelusuri Amalan Keagamaan dalam Kalangan Gelandangan Muslim. Jurnal Pembangunan Sosial, 20. pp. 89-103. ISSN 1394-6528

Abu Bakar, Md Zawawi and Md. Zain, Rajwani and Wan Abdullah, Wan Abd Rahman Khudzri (2015) Kewajipan isteri menunaikan nafkah batin kepada suami yang dijangkiti HIV/AIDS: Menurut undang-undang keluarga Islam dan kajian kes. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari (9). pp. 87-100. ISSN 2289-6325

Jamaluddin, Zakiyah and Abu Bakar, Md Zawawi and Wan Abdullah, Wan Abd Rahman Khudzri (2013) Adolescent pregnancy: Factors and solution in Islamic perspective. Advances in Natural and Applied Sciences, 7 (4(s)). pp. 373-376. ISSN 1995-0772

Wan Ahmad, Wan Ibrahim and Wan Abdullah, Wan Abd Rahman Khudzri and Abu Bakar, Md Zawawi and Ab. Rahman, Asyraf (2013) Illegitimate child in Malaysia. Advances in Natural and Applied Sciences, 7 (4(S)). pp. 369-372. ISSN 1995-0772

Wan Abdullah, Wan Abd Rahman Khudzri and Abu Bakar, Md Zawawi and Wan Ahmad, Wan Ibrahim and Ab. Rahman, Asyraf (2013) The law of nasab in Islam. Advances in Natural and Applied Sciences, 7 (4(S)). pp. 393-396. ISSN 1995-0772

Abu Bakar, Md Zawawi and Md. Zain, Rajwani and Wan Abdullah, Wan Abd Rahman Khudzri (2013) The rights of wives living with HIV/AIDS according to the perspective of Islamic family law. Advances in Natural and Applied Sciences, 7 (4(S)). pp. 388-392. ISSN 1995-0772

Abu Bakar, Md Zawawi and Wan Abdullah, Wan Abd Rahman Khudzri (2011) An analysis on the issues of the rights of spouses in the Islamic family law in Malaysia. International Journal of Business and Social Research , 1 (1). pp. 94-108. ISSN 2164-2540

Abu Bakar, Md Zawawi and Wan Abdullah, Wan Abd Rahman Khudzri (2008) Hak suami isteri dalam perkahwinan Islam: Analisis menurut fiqh. REKAYASA – Journal of Ethics, Legal and Governance, 4. pp. 35-52. ISSN 1823-7169

Abu Bakar, Md Zawawi and Akmal Ismail, Nur Syakiran and Mohd Noor, Asmah Bee (2007) Perlantikan wanita sebagai hakim syariah di negeri Kedah. Jurnal Pembangunan Sosial. pp. 121-133. ISSN 1394-6528

Book Section

Wan Abdullah, Wan Abd Rahman Khudzri and Abu Bakar, Md Zawawi (2008) Konsep dan amalan hukum nasab di Malaysia. In: Pembangunan kanak-kanak teori, isu dan cabaran. Arah Pendidikan, Shah Alam, pp. 51-59. ISBN 9789833718528

Abu Bakar, Md Zawawi and Mat Saad, Zarina (2006) Menghadapi kesedihan kematian. In: Isu-isu & pendidikan kerja sosial. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 99-110.

Monograph

Mohamed Naim, Asmadi and Herman, Iran and Rofie, Mohamad Khadafi and Abdul Rahman, Mohd Nizho and Abu Bakar, Md Zawawi (2006) Tahap pengetahuan dan penghayatan agama dan hubungannya dengan ketertiban sosial dan akademik di kalangan pelajar Islam IPTA. Project Report. Universiti Utara Malaysia. (Unpublished)

Marican, Sabitha and Abd Aziz, Ahmad Shamsul and Abu Bakar, Md Zawawi (2006) Persepsi gangguan seksual dan budaya tingkah laku devian di sektor awam. Project Report. Universiti Utara Malaysia. (Unpublished)

Conference or Workshop Item

Abu Bakar, Md Zawawi and Ismail, Nur Syakiran Akmal (2013) Pemerkasaan wanita dalam perundangan Syariah. In: International Conference on Asean Women (ICAW2013), 10th-12th December 2013, Bandung, Indonesia.

Wan Abdullah, Wan Abd Rahman Khudzri and Abu Bakar, Md Zawawi and Wan Ahmad, Wan Ibrahim (2011) Hukum nasab dalam Islam: Aplikasinya di Malaysia. In: Pembentangan Dapatan Kajian, 15 Ogos 2011, Dewan Seminar, Kompleks Pusat Islam. (Unpublished)

Ismail, Nur Syakiran Akmal and Abu Bakar, Md Zawawi (2004) Rasuah....? Katakan tidak. In: Seminar Antarabangsa Nilai dalam Komuniti Pasca Modenisme (SIVIC 2004), 4-6 September 2004, Hotel City Bayview Langkawi. (Unpublished)

Book

Abu Bakar, Md Zawawi and Mohd Ali Hanafiah, Norzalinda and Ibrahim, Ahmad Zubir (2020) Pembangunan sosial mengikut perspektif Islam. UUM Press, Sintok. ISBN 978-967-2363-32-3

This list was generated on Sat Jun 25 07:34:15 2022 +08.