mailto:uumlib@uum.edu.my 24x7 Service; AnyTime; AnyWhere

Items where Author is "Osman, Rafisah"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 11.

Article

Abdullah, Mat Zaini and Osman, Rafisah and Md Jaafar, Fauziah (2016) Model motivasi kerja guru berdasarkan signifikasi tugas dan pengalaman psikologi. Malaysian Journal of Learning and Instruction (MJLI), 13 (2). pp. 253-286. ISSN 1675-8110

Abdullah, Mat Zaini and Osman, Rafisah (2015) Kesan pengantaraan pengalaman psikologi bagi hubungan pelbagai kemahiran dalam tugas pengajaran dengan motivasi kerja guru. Malaysian Journal of Learning and Instruction, 12. pp. 205-233. ISSN 1675-8110

Shaari, Abdull Sukor and Mohd Yusoff, Nurahimah and Mohd Ghazali, Mohd Izam and Osman, Rafisah and Mohd Dzahir, Nur Fatirah (2014) The relationship between lecturers’ teaching style and students’ academic engagement. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 118. pp. 10-20. ISSN 1877-0428

Mohd Yusoff, Nurahimah and Osman, Rafisah (2010) Hubungan kualiti penyeliaan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah dengan efikasi guru (The relationship between quality teaching and learning supervision with teachers' efficacy). Asia Pacific Journal of Educators and Education, 25. pp. 53-71. ISSN 2180-3463

Monograph

Osman, Rafisah and Mohd Yusoff, Nurahimah (2013) Tinjauan kemahiran belajar dalam kalangan pelajar universiti. Project Report. Universiti Utara Malaysia, Sintok. (Unpublished)

Mohd Yusoff, Nurahimah and Osman, Rafisah and Shaari, Abdull Sukor and Ghazali, Mohd Izam (2012) Kajian kemahiran belajar dalam kalangan pelajar bidang pendidikan Universiti Utara Malaysia. Project Report. Universiti Utara Malaysia. (Unpublished)

Conference or Workshop Item

Razali, Fadhilah and Mohd Yusoff, Nurahimah and Osman, Rafisah (2017) Kefahaman guru pada pelaksanaan kurikulum 2013 dalam membuat modul pembelajaran di SMKN 3 Kota Banda Aceh. In: International Conference on the Scholarship of Teaching and Learning (ICSoTL 2017), 4 - 5 April 2017, UUM EDC Hotels & Resorts, Sintok, Kedah, Malaysia.

Osman, Rafisah and Saidin, Khaliza and Md Jaafar, Fauziah (2015) Pemupukan budaya kaloboratif melalui tranformasi penyeliaan pengajaran. In: International Language and Education Conference 2015 (iLEC2015), 07-08 Oktober 2015, Palm Hotel, Seremban, Negeri Sembilan.

Saidin, Khaliza and Ismail, Norila and Yaacob, Aizan and Osman, Rafisah (2014) Guru sebagai penyelidik: Persepsi guru PPG terhadap laporan kajian tindakan. In: Persidangan Antarabangsa Pendidikan Guru, 5-6 Novembet 2014, The Centrepoint Gadong Brunei Darussalam. (Unpublished)

Osman, Rafisah and Saidin, Khaliza (2014) Amalan penyeliaan pengajaran dan pembelajaran di Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK). In: Seminar Kebangsaan Majlis Dekan-Dekan Pendidikan IPTA 2014, 25 - 26 September 2014, Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya (UM). (Unpublished)

Saidin, Khaliza and Osman, Rafisah (2014) Skim Guru Cemerlang Malaysia: Keupayaan menjana sumbangan guru terhadap rakan sebaya. In: Seminar Kebangsaan Majlis Dekan-Dekan Pendidikan IPTA 2014, 25 - 26 September 2014, Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya (UM). (Unpublished)

This list was generated on Fri Jun 2 13:18:50 2023 +08.