mailto:uumlib@uum.edu.my 24x7 Service; AnyTime; AnyWhere

Items where Division is "College of Business" and Year is 1998

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | I | K | M
Number of items: 6.

A

Ahmad, Nor Hayati and Haron, Sudin (1998) The existence of conventional banking profitability theories in the Islamic banking system. Analisis, 5 (1&2). pp. 89-97. ISSN 0127-8983

B

Bashir, Ahmad and Wan Abdullah, Wan Abd Rahman Khudzri and Yusof, Rohana (1998) Kesedaran dan kefahaman dalam pelaksanaan peraturan mengenai kelakuan dan tatatertib dalam Perintah Am (Bab D). Project Report. Universiti Utara Malaysia, Sintok. (Unpublished)

I

Ismail, Noor Azizi (1998) Developing an accounting informations systems courses in Malaysia Higher Education. Working Paper. Universiti Utara Malaysia, Sintok. (Unpublished)

K

Ku Ismail, Ku Nor Izah and Abdullah, Shamsul Nahar (1998) Mandatory disclosure in the annual reports of general insurers in Malaysia. Analisis, 5 (1&2). ISSN 0127-8983

M

Mat, Norsiah and Hamed, Abu Bakar and Mohamed, Aini Hayati and Ariffin, Roseni (1998) Program pembangunan keusahawanan di kalangan usahawan wanita: Satu penilaian. In: Seminar Penyelidikan UUM ke-3, 13 Oktober 1997, Universiti Utara Malaysia.

Md. Idris, Kamil and Derashid, Chek and Engku Ali, Engku Ismail (1998) Zakat penggajian suatu tinjauan terhadap tahap pengetahuan dan amalan di kalangan muslim di negeri Perlis. Discussion Paper. Universiti Utara Malaysia, Sintok. (Unpublished)

This list was generated on Thu May 26 04:17:03 2022 +08.