UUM Repository | Universiti Utara Malaysian Institutional Repository
FAQs | Feedback | Search Tips | Sitemap

Browse by People


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 47.

Ibrahim, Johan Afendi and Abdul Razak, Norhanim and Ahmad, Mohamad Zaki (2018) Bantuan rakyat 1 Malaysia: Pencapaian dan cabaran. In: Seminar Kebangsaan Transformasi Sosio-Ekonomi Wilayah Utara (NCER) Ke- 3, 02 -03 Ogos 2018, Hotel Casuarina@Meru, Ipoh, Perak Darul Ridzuan.

Kayat, Kalsom and Mohd Nor, Nor Ashikin (2006) Faktor-faktor yang mempengaruhi penglibatan ahli komuniti dalam program pembangunan komuniti: Satu kajian ke atas program homestay di Kedah. In: Pengurusan persekitaran dan pelancongan di Malaysia konsepsi dan kajian. Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 107-136. ISBN 983328275X

Abdul Razak, Norhanim and Ibrahim, Johan Afendi (2017) From names of places to Mahsuri's curse: exploring the roles of myths and legends in tourism. International Journal of Business, Economics and Law, 14 (2). pp. 10-17. ISSN 2289-1552

Abdul Razak, Norhanim and Ibrahim, Johan Afendi and Abd Shukor, Suryati (2014) From warrior queen to the fairest of the fair: Imaginations of Malaysian women in tourist brochures. In: Seminar on National Resilience 2014 (SNAR 2014), 23 December 2014, Premiera Hotel, Kuala Lumpur.

Ahmad, Mohamad Zaki and Ibrahim, Johan Afendi and Zakaria, Norria and Brahim, Malike (2018) Hikmah melancong: mendidik masyarakat untuk menghargai, memelihara dan memulihara anugerah Ilahi (Sumberjaya) melalui pelancongan lestari. In: Seminar Islam dan Kelestarian Ummah Peringkat Kebangsaan, 9 Oktober 2018.

Syed Hussain, Tuan Pah Rokiah (2006) Impak pembangunan pelancongan terhadap persekitaran pinggir pantai. In: Pengurusan persekitaran dan pelancongan di Malaysia konsepsi dan kajian. Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 175-190. ISBN 983328275X

Ahmad, Mohamad Zaki and Ibrahim, Johan Afendi and Zakaria, Norria (2011) Inap desa sebagai satu agen pembangunan sosioekonomi komuniti: Menelusuri perspektif pelajar-pelajar Pengurusan Pelancongan UUM. In: Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia ke VI 2011, 5 - 7 Jun 2011, Hotel Everly Resort, Melaka. (Unpublished)

Ibrahim, Johan Afendi and Abdul Razak, Norhanim and Ahmad, Mohamad Zaki and Arif, Nuraini Shazwani (2017) Kampus Universiti utara Malaysia sebagai destinasi pelancongan pendidikan:satu kajian awalan. In: Persidangan Kebangsaan Geografi & Alam Sekitar Kali ke-6, 25-27/09/2017, Tanjung Malim, Malaysia. (Unpublished)

Ahmad, Mohamad Zaki and Ibrahim, Johan Afendi and Zakaria, Norria and Brahim, Malike (2018) Kelangsungan sumberjaya pelancongan negara melalui penerapan konsep pelancongan lestari: aspek untuk pertimbangan. In: Persidangan Kebangsaan ''Governance dan Development 2018, 29-30 Oktober.

Ahmad, Mohamad Zaki and Ibrahim, Johan Afendi (2008) Kelestarian pelancongan melalui pengurusan sumberjaya semulajadi (alam sekitar): Satu perspektif umum. In: International Conference on Social, Development and Environmental Studies , 2008, Universiti Kebangsaan Malaysia , Bangi.

Ahmad, Mohamad Zaki and Ibrahim, Johan Afendi and Mohd Salleh, Hood (2007) Kuala Kedah ke arah destinasi pelancongan warisan: Satu perspektif awalan. In: 2nd International Conference on Tourism and Hospitality: Planning and Managing Heritage for the Future, 30 July - 1 August 2007, Marriot, Putrajaya. (Unpublished)

Ahmad, Mohamad Zaki and Ibrahim, Johan Afendi and Zakaria, Norria and Mohd Salleh, Hood (2009) Kuala Kedah towards a heritage tourism destination: A preliminary perspective. In: 2nd National Conference Society, Space & Environment 2009: Towards Sustainable Heritage and Future, 02-03 June 2009, Universiti Sains Malaysia. (Unpublished)

Ahmad, Mohamad Zaki and Ibrahim, Johan Afendi and Mohd Salleh, Hood (2008) Membangunkan Kuala Kedah sebagai destinasi pelancongan warisan: Penerapan konsep pembangunan pelancongan lestari. In: Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia Ke III 2008, 20-22 Ogos 2008, Port Dickson, Negeri Sembilan.

Ismail, Hamidi (2006) Mengharmonikan persekitaran generasi akan datang. In: Pengurusan persekitaran dan pelancongan di Malaysia konsepsi dan kajian. Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 3-17. ISBN 983328275X

Ibrahim, Johan Afendi and Hisan, Aulya Khairatun (2017) Pandangan pelawat terhadap anjung tamu, universiti utara malaysia (uum welcome center). In: Persidangon Kebangsaan Masyarakat, Ruang dan Alam Sekitar, 2017, 23-24 Februari 2017, Universiti Sains Malaysia.

Ibrahim, Johan Afendi and Ahmad, Mohamad Zaki (2011) Pelancongan Langkawi 1987-2010: Pencapaian dan cabaran masa depan. In: Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia ke VI 2011, 5 - 7 Jun 2011, Hotel Everly Resort, Melaka. (Unpublished)

Ahmad, Mohamad Zaki and Ibrahim, Johan Afendi (2006) Pelancongan dan alam sekitar: Ekopelancongan sebagai alat untuk mencapai pembangunan pelancongan mapan dan meningkatkan kualiti persekitaran. In: Isu-isu & pengurusan alam sekitar fizikal. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, pp. 95-116. ISBN 983375905X (pbk)

Mohamad @ Alwi, Mohamad Khairi and Yunus, Norhaidi and Hassan, Che Hashim (2006) Pelancongan dan alam semula jadi: Suatu tinjauan terhadap peranan hutan lipur sebagai produk rekreasi dan pelancongan berasaskan alam semula jadi di Negeri Kedah. In: Pengurusan persekitaran dan pelancongan di Malaysia konsepsi dan kajian. Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 159-174. ISBN 983328275X

Ibrahim, Johan Afendi and Ahmad, Mohamad Zaki (2008) Pelancongan negeri Kedah Darul Aman: Isu dan cabaran. In: Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia Ke III 2008, 20-22 Ogos 2008, Port Dickson, Negeri Sembilan. (Unpublished)

Ibrahim, Johan Afendi and Ahmad, Mohamad Zaki (2010) Pelancongan sempadan: Potensi dan cabaran. In: Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia Ke V 2010, 15-17 Oktober 2010, Port Dickson, Negeri Sembilan. (Unpublished)

Abdul Razak, Norhanim (2006) Pelancongan warisan: Satu tinjauan global. In: Pengurusan persekitaran dan pelancongan di Malaysia konsepsi dan kajian. Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 91-106. ISBN 983328275X

Ahmad, Mohamad Zaki and Ibrahim, Johan Afendi and Abdul Razak, Norhanim (2012) Pembangunan pelancongan Kuala Kedah untuk "semua": Kriteria dan tanda aras kelestarian untuk pertimbangan. In: Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia ke VII 2012, 4-6 Jun 2012, Ipoh, Perak.

Ibrahim, Johan Afendi (2006) Pengenalan kepada tarikan pelawat: Konsep dan pengurusan. In: Pengurusan persekitaran dan pelancongan di Malaysia konsepsi dan kajian. Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 19-31. ISBN 983328275X

Ayob, Wahida (2006) Pengurusan Hutan Rekreasi Sungai Tekala, Hulu Langat, Selangor: Analisis kajian pada hujung minggu. In: Pengurusan persekitaran dan pelancongan di Malaysia konsepsi dan kajian. Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 147-158. ISBN 983328275X

Syed Hussain, Tuan Pah Rokiah (2006) Pengurusan persekitaran dan pelancongan di Malaysia: Konsepsi dan kajian. In: Pengurusan persekitaran dan pelancongan di Malaysia konsepsi dan kajian. Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 69-90. ISBN 983328275X

Ibrahim, Johan Afendi (2006) Pengurusan tarikan pelawat kajian kes: Taman Negara,Pahang. In: Pengurusan persekitaran dan pelancongan di Malaysia konsepsi dan kajian. Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 137-146. ISBN 983328275X

Ibrahim, Johan Afendi and Ahmad, Mohamad Zaki and Mat Zin, Mohd Roswodi and Nordin, Kamalludin and Wan Mohamad, Nik Rozilaini (2011) Peranan ruang 'Scared' dan 'Profance' dalam mengawal pergerakan pelancong, kajian kes: Jalan Harmoni, Bandar Lama, Melaka. In: Persidangan Kebangsaan Geografi dan Alam Sekitar Ke-3, 8-10 Februari 2011, Dewan Persidangan, Bangunan e-Learning, UPSI. (Unpublished)

Ibrahim, Johan Afendi and Ahmad, Mohamad Zaki (2012) Perancangan dan pembangunan pelancongan. Edisi Kedua . Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok. ISBN 9789675311895

Ibrahim, Johan Afendi and Ahmad, Mohamad Zaki (2004) Perancangan dan pembangunan resort di kawasan persisiran pantai. In: Seminar Kebangsaan Sumberjaya Pinggir Pantai dan Pelancongan: Isu dan Cabaran, 20 - 22 Disember 2004, Merah Lake Town Resort.

Ismail, Hamidi (2006) Permasalahan pengurusan sisa pepejal (kitar semula) kawasan kediaman Majlis Perbandaran Kota Setar, Kedah. In: Pengurusan persekitaran dan pelancongan di Malaysia konsepsi dan kajian. Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 35-68. ISBN 983328275X

Ibrahim, Johan Afendi and Lee, Chee Kin (2016) Persepsi pelancong asing terhadap Tokong Cheng Hoon Teng, Melaka. In: Persidangan Nasional Sejarah Melayu Archipelago 2016, 11 - 13 Oktober 2016, Universiti Pendidikan Sultan Idris. (Unpublished)

Syed Hussain, Tuan Pah Rokiah (2006) Perubahan sosioekonomi penduduk kampung tradisi: Implikasi penubuhan Bandar Darulaman. In: Pengurusan persekitaran dan pelancongan di Malaysia konsepsi dan kajian. Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 69-90. ISBN 983328275X

Ibrahim, Johan Afendi and Ahmad, Mohamad Zaki (2008) Potensi pelancongan kesihatan di Malaysia. In: National Conference on Environment and Health , 29-30 Oktober 2008, Kota Bharu, Kelantan. (Unpublished)

Ibrahim, Johan Afendi and Ahmad, Mohamad Zaki (2009) Program homestay pemangkin pertumbuhan ekonomi luar bandar, kajian kes: Negeri-negeri utara semenanjung Malaysia. In: Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia ke-IV 2009, 2-4 Jun 2009, Dre Rhu Beach Resort, Kuantan, Pahang. (Unpublished)

Ibrahim, Johan Afendi and Ahmad, Mohamad Zaki (2007) Pusat bandar Alor Star sebagai destinasi pelancongan warisan bersejarah. In: Seminar Kebangsaan Rupa Bandar Malaysia: Mengekal Warisan Membina Identiti, 28-29 November 2007, The Orient Star Resort, Lumut, Perak. (Unpublished)

Ibrahim, Johan Afendi and Ahmad, Mohamad Zaki (2007) Pusat bandar Alor Star sebagai destinasi pelancongan warisan: Perspektif rupa bandar. In: Seminar Kebangsaan Rupa Bandar Malaysia: Mengekalkan Warisan Membina Indentiti, 28-29 November 2007, The Orient Star Resort, Lumut, Perak. (Unpublished)

Abdul Wafi, Anisah and Lim, Khong Chiu and Ibrahim, Johan Afendi (2018) Small-Scale Event Sports TourisM as visitors' Attractions: The Case of Northern States in Malaysia. Ottoman: Journal of Tourism and Management Research, 3 (2). pp. 261-273. ISSN 2149-6528

Abdul Wafi, Anisah and Lim, Khong Chiu and Ibrahim, Johan Afendi (2018) Small-scale event sports tourism as visitors attractions: the case of northern states in Malaysia. Ottoman Journal of Tourism and Management Research, 3 (2). pp. 261-273. ISSN 2149-6528

Ibrahim, Johan Afendi and Brahim, Malike and Ahmad, Mohamad Zaki and Zakaria, Norria (2018) Tahap penglibatan mahasiawa Universiti Utara Malaysia dalam politik kampus. In: Proceeding: International Research Conference on Social - Sciences, Bayview Hotel, Langkawi Kedah.

Ibrahim, Johan Afendi and Ainuddin, Illia (2014) Taman Negeri Pulau Sembilan: Destinasi pelancongan baharu di Negeri Perak. In: Seminar Penyelidikan Kelestarian 2014, 10-13 Oct 2014, Langkawi, Kedah, Malaysia.

Kasim, Azilah (2006) Tanggungjawab institusi perniagaan pelancongan terhadap alam sekitar. In: Pengurusan persekitaran dan pelancongan di Malaysia konsepsi dan kajian. Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 191-221. ISBN 983328275X

Ibrahim, Johan Afendi and Abdul Rank, Norhanim and Ahmad, Mohamad Zaki (2015) Tasik Pedu tinggal kenangan. In: Seminar Kebangsaan Transformasi Sosio-Ekonomi NCER Kali Ke-2, 25 - 26 Februari 2015, Sungai Petani, Kedah, Malaysia..

Ibrahim, Johan Afendi and Abdul Razak, Norhanim and Ahmad, Mohamad Zaki (2016) Tinggalan warisan di sepanjang jalan keretapi Tapah Road - Teluk Intan: kajian awalan dan potensi pemeliharaan. In: Persidangan Nasional Sejarah Melayu Archipelago 2016, 11 - 13 Oktober 2016, Universiti Pendidikan Sultan Idris. (Unpublished)

Ahmad, Mohamad Zaki and Ibrahim, Johan Afendi (2004) Tourism and the environment: Ecotourism as a sustainable tourism development approach towards the enhancement of environment. In: Persidangan Kebangsaan Geografi & Alam Sekitar , 3-4 Julai 2004, Universiti Pendidikan Sultan Idris. (Unpublished)

Ahmad, Mohamad Zaki and Ibrahim, Johan Afendi (2001) Tourism and the environment: Ecotourism as a sustainable tourism development approach towards the enhancement of environment. In: Seminar Kebangsaan Geografi dan Alam Sekitar, 3-4 Julai 2004, Universiti Pendidikan Sultan Idris. (Unpublished)

Ibrahim, Johan Afendi and Abdul Razak, Norhanim and Ahmad, Mohamad Zaki (2017) Wan Muhammad Saman Canal (1895-2015): historical relics and its potential as a tourism product. Jurnal Perspektif, 9 (1). pp. 1-15. ISSN 1985-496X

Ibrahim, Johan Afendi and Abdul Razak, Norhanim and Ahmad, Mohamad Zaki (2012) The impact of tourism development on beach destination: Case study of Cenang Beach, Langkawi. In: Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia ke VII (PERKEM VII), 4-6 June 2012, Ipoh, Perak.

This list was generated on Tue May 18 16:34:20 2021 +08.