mailto:uumlib@uum.edu.my 24x7 Service; AnyTime; AnyWhere

Items where Subject is "LA History of education"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | H | I | K | M | N | P | S | T | U | Z
Number of items at this level: 23.

A

Abdul Rahman, Syakirah (2016) Prosodi 'perkhidmatan' amanat ketua setiausaha negara. Proceedings of the ICECRS, 1 (1). pp. 789-798. ISSN 2548-6160

Azhar, Alias (2013) Pendemokrasian sistem pendidikan Islam di Malaysia: satu tinjauan. ATIKAN: Jurnal Kajian Pendidikan, 3 (1). pp. 59-72. ISSN 2088-1290

B

Berita, Harian (2013) Bekas Pengarah UUM dilantik Rektor KUIN. (20 September 2013). in Berita Harian, p. p. 16.

Berita, Harian (2017) Program SoIS, lahir graduan berimpak tinggi. (1 June 2017). in Berita Harian, p. V15.

H

Hasan, Mohd Yusof (2020) Shaari Isa – Ikon Pendidikan Malaysia: Aku sudah kembali ke laut. UUM Press, Sintok. ISBN 978-967-2363-29-3

I

Ismail, Russayani and Chuan, Chew Foo and Ibrahim, Yusnidah and Sabudin, Noor Sa'adah (2016) Recommendation For Higher Education Destination: What Matters? In: 3rd Annual ECoFI Symposium 2016, 18-19 Dicember 2016, Universiti Utara Malaysia,Kedah.

K

Kasim, Marini and Ahmad, Nor Shafrin (0219) Ketahanan diri akademik dalam kalangan murid daripada ibu bapa bercerai [Academic resilience among student from divorced parents]. Malaysian Journal of Learning and Instruction (MJLI), 16 (1). pp. 233-256. ISSN 1675-8110

M

Mad Lela, Ammar Jazlan (2013) Awang Had ikon pendidikan negara. (5 July 2013). in Kosmo, p. pp. 25-27.

Mohd Taib, Mohd Syakir and Mujani, Wan Kamal (2014) Sejarah pendidikan wakaf di Malaysia: Tinjauan literatur. In: 23rd International Conference of Historians of Asia 2014 (IAHA2014), 23 - 27 August 2014, Alor Setar, Kedah, Malaysia.

Mohd Yusop, Izzati (2014) Impak kolonial terhadap pendidikan orang Melayu. In: 23rd International Conference of Historians of Asia 2014 (IAHA2014), 23 - 27 August 2014, Alor Setar, Kedah, Malaysia.

N

Nasri, Mohd Zaini (2005) Usia 100 Tahun Universiti Malaya Mengelirukan. Usia 100 Tahun Universiti Malaya Mengelirukan. p. 23.

Nasri, Zaini (2005) Perginya Seorang Naib Canselor. Perginya Seorang Naib Canselor. p. 23.

New Sarawak, Tribune (2013) Academician Awang Had Salleh an avid painter. (2 July 2013). in New Sarawak Tribune, p. L-10.

P

Perimbanayagam, Kalbana and Idris, A.Azim (2013) Renowned academician Awang Had dies at 79: Eminent figure: He was multi-talented and headed universities. (2 July 2013). in New Straits Times, p. p. 12.

Puteh, Alis and Abdul Rahman, Mohamad Azmi and Dali, Mohd Hasani (1998) Masyarakat Melayu: Pendidikan dan kegawatan. In: Seminar Pendidikan Kebangsaan, 24-25 Oktober 1998, ITTHO, Batu Pahat. (Unpublished)

S

Saad, Ram Al Jaffri (2014) Menanti wujudnya universiti wakaf pertama di Malaysia. (2 January 2014). in Utusan Malaysia, p. p. 11.

Sinar, Harian (2013) Berjasa dalam pendidikan negara. (2 July 2013). in Sinar Harian, p. p. 15.

Sinar, Harian (2017) Dua pelajar Jepun tamat amali di UUM. (10 February 2017). in Sinar Harian (Utara), p. p. 42.

T

The, Star (2014) Leveraging on learning centres. (15 July 2014). in Star Publications (M) Bhd.

The Sunday Post, (Kuching) (2017) Universiti Utara Malaysia aims to be among top 300 by 2020. (11 June 2017). in The Sunday Post (Kuching), p. p. 10.

U

Utusan, Malaysia (2013) Setiap IPT perlu miliki monumen - Tun Abdullah. (28 November 2013). in Utusan Malaysia, p. p. 3.

Utusan, Malaysia (2015) Tradisi ilmu negara maju. (25 November 2015). in Utusan Malaysia, p. p. 11.

Z

Zainuddin, Ruslan (2003) Pendidikan di Sabah dan Sarawak sebelum 1963. In: Kenegaraan Malaysia. PTS, Bentong, pp. 140-161. ISBN 983192312X

This list was generated on Sun Jun 23 20:53:36 2024 +08.