UUM Repository | Universiti Utara Malaysian Institutional Repository
FAQs | Feedback | Search Tips | Sitemap

Mdm. Ainal Akmar Haji Ahmad


Pensyarah

UUM College of Art and Sciences

Universiti Utara Malaysia

Profile Picture

Latest Additions

  1. Ahmad, Ainal Akmar and Yahya, Maizatul Azura (2015) Buku cerita kanak-kanak: Satu bentuk komunikasi dan penyampaian maklumat kepada kanak-kanak. In: 2nd Asia and Oceania Regional IBBY Congress, 12 -15 May 2015, Putrajaya, Wilayah Persekutuan, Malaysia. (Unpublished)
  2. Ahmad, Ainal Akmar and Yahya, Maizatul Azura and Hashim, Nasihah and Mahmor, Noor Aida (2016) Kesantunan bahasa semasa berkomunikasi di laman sosial. In: International Conference on Government & Public Affairs 2016 (ICOGPA2016), October 5th - 6th, 2016, School of Government, Universiti Utara Malaysia (UUM), Sintok, Kedah, Malaysia.