UUM Repository | Universiti Utara Malaysian Institutional Repository
FAQs | Feedback | Search Tips | Sitemap

Dr. Mohd Razani Mohd Jali


Pensyarah Kanan (DS52)

Pusat Pengajian Ekonomi & Perniagaan Tani

UUM College of Business

Profile Picture

Latest Additions

  1. Mohd Jali, Mohd Razani and Sakdan, Mohd Fo'ad and Ahmad, Siti Aznor (2010) Kajian impak banjir ke atas komuniti: Kajian kes di negeri Kedah. In: International Seminar, Economic Regional Development, Law and Governance in Malaysia and Indonesia, 7-9 June 2010, Universitas Islam Riau Indonesia. Universitas Islam Riau Indonesia, Pekan Baru, Riau, pp. 1-11. ISBN 9789832078425