UUM Repository | Universiti Utara Malaysian Institutional Repository
FAQs | Feedback | Search Tips | Sitemap

Browse by People


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 34.

Md. Zain, Rajwani and Baba, Ismail (2011) AIDS, kematian dan stigma: Intervensi oleh pekerja sosial. In: Pengurusan & amalan kerja sosial. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 271-289. ISBN 9789675311642

Othman, Siti Zubaidah and Abd Manaf, Abdul Razak and Ahmad Khairul, Aeisyah (2017) Employers' attitude towards hiring persons with disabilities. In: 4th Conference on Business Management, 29 - 30 Oktober 2017, The Gurney Resprt Hotel & Recidences Penang, Malaysia.

Mohd Ariffin, Nurhazlina (2011) Faktor pengulangan pengguna dadah di Pusat Serenti Bukit Mertajam, Pulau Pinang. In: Pengurusan & amalan kerja sosial. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 201-227. ISBN 9789675311642

Nordin, Munif Zariruddin Fikri (2001) Institusi ilmu dalam kerja sosial. In: Pengenalan kerja sosial artikel-artikel pilihan. Siri pengajian dan pendidikan Utusan . Utusan, Kuala Lumpur, pp. 193-206. ISBN 9676111325

Nordin, Munif Zariruddin Fikri (2001) Institusi masjid dalam kerja sosial. In: Pengenalan kerja sosial artikel-artikel pilihan. Utusan, Kuala Lumpur, pp. 207-219. ISBN 9676111325

Mohd Isa, Mohd Faizal and Wan Mohd Noor, Wan Shakizah and Othman, Siti Zubaidah and Abd Manaf, Abdul Razak and Azizan, Norizan and Bakar, Al Azmi (2017) An Integrated Employability Model for PWDs. In: 4th Conference on Business Management, 29 - 30 Oktober 2017, The Gurney Resprt Hotel & Recidences Penang, Malaysia.

Shaffie, Fuziah (2011) Isu berkaitan kebajikan sosial kanak-kanak zaman kolonial. In: Pengurusan & amalan kerja sosial. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 91-127. ISBN 9789675311642

Abd Manaf, Abdul Razak and Mokhtar, Norliza (2015) Isu-isu sokongan sosial dalam kalangan kanak-kanak mangsa penderaan seksual di institusi pemeliharaan dan perlindungan. In: 2nd International Conference on Human Sustainability 2015 (INSAN2015), 19th to 20th October 2015, Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia. (Unpublished)

Abd Manaf, Abdul Razak and Mokhtar, Norliza (2016) Isu-isu sokongan sosial dalam kalangan kanak-kanak mangsa penderaan seksual di institusi pemeliharaan dan perlindungan. Journal of Techno-Social, 8 (2). pp. 44-55. ISSN 2229-8940

Jamaluddin, Zakiyah (2011) Kafe siber dan salah laku remaja. In: Pengurusan & amalan kerja sosial. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 173-187. ISBN 9789675311642

Jamaluddin, Zakiyah (2011) Kafe siber dan salah laku remaja. In: Pengurusan & amalan kerja sosial. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 173-187. ISBN 9789675311642

Abd Manaf, Abdul Razak and Jamaluddin, Zakiyah and Mat Saad, Zarina and Hillaluddin, Azlin Hilma and Ahmad, Nor Azizah and Md. Zain, Rajwani and Mohd Arshad, Fatin Hakimah and Wan Abdullah, Wan Abd Rahman Khudzri (2012) Kajian pengetahuan seksualiti dalam kalangan pelajar. Project Report. Universiti Utara Malaysia. (Unpublished)

Abdul Hamid, Ahmad Shukri (2011) Ke arah kerja sosial di sekolah: Agenda kerja sosial di Malaysia. In: Pengurusan & amalan kerja sosial. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 57-67. ISBN 9789675311642

Koey, Soo Huey and Marzuki, Najib Ahmad (2011) Kesunyian dan kebimbangan dalam kalangan pelajar sekolah berasrama penuh. In: Pengurusan & amalan kerja sosial. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 157-171. ISBN 9789675311642

Abd Manaf, Abdul Razak (2006) Kualiti perkahwinan dan mendepani cabaran semasa: Satu refleksi. In: Institusi keluarga menghadapi cabaran alaf baru. Siri pembangunan keluarga Utusan . Utusan, Kuala Lumpur, pp. 166-179. ISBN 9676118052

Mohd Ariffin, Nurhazlina (2011) Masalah penagihan dadah: Teori dan pendekatan kerja sosial. In: Pengurusan & amalan kerja sosial. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 229-249. ISBN 9789675311642

Ahmad, Noor Azizah (2011) Mengarusperdanakan gender di Malaysia melalui belanjawan berasaskan gender. In: Pengurusan & amalan kerja sosial. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 17-33. ISBN 9789675311642

Abd Manaf, Abdul Razak (2011) Pekerja sosial sekolah dan sistem pendidikan. In: Pengurusan & amalan kerja sosial. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 129-142. ISBN 9789675311642

Sulaiman, Azlinda (2011) Pembelajaran refleksi: Aplikasi dalam praktikum kerja sosial. In: Pengurusan & amalan kerja sosial. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 291-304. ISBN 9789675311642

Ahmad, Noor Azizah and Sayuti, Rusimah and Abd Manaf, Abdul Razak and Jamaluddin, Zakiyah and Md. Zain, Rajwani (2015) Pengalaman dan sumber maklumat berkait seks dalam kalangan penghuni institusi perlindungan dan pemulihan. In: USM International Conference on Social Sciences 2015 (USM-ICOSS2015), 27th – 28th August 2015, Rainbow Paradise Beach Resort, Penang.

Yusoff, Rozita (2011) Penglibatan ibu bapa dalam membantu meningkatkan kemahiran penyesuaian sosial kanak-kanak istimewa di Pusat Pemulihan dalam Komuniti (PDK). In: Pengurusan & amalan kerja sosial. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 143-155. ISBN 9789675311642

Ahmad, Noor Azizah (2011) Pentadbiran organisasi kerja sosial. In: Pengurusan & amalan kerja sosial. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 3-15. ISBN 9789675311642

Md. Zain, Rajwani and Baba, Ismail (2011) Penyakit dan kematian: Bagaimana orang yang hidup dengan AIDS menghadapinya. In: Pengurusan & amalan kerja sosial. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 251-269. ISBN 9789675311642

Abd Manaf, Abdul Razak and Sayuti, Rusimah and Jamaluddin, Zakiyah and Ahmad, Noor Azizah (2014) Persepsi remaja perempuan terhadap program kaunseling: Satu kajian di pusat perlindungan dan pemulihan. In: International Social Development Conference 2014 (ISDC 2014), 12 – 13 August 2014, Bayview Hotel Langkawi, Malaysia.

Abd Manaf, Abdul Razak and Abdul Hamid, Ahmad Shukri (2006) Praktikum dan kerja sosial: Ke arah piawaian pembelajaran dan pengajaran yang berkualiti. In: Isu-isu & pendidikan kerja sosial. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 99-110.

Othman, Siti Zubaidah and Abd Manaf, Abdul Razak (2003) Program bantuan pekerja (EAP): Ke arah tenaga kerja berketrampilan & organisasi gemilang. Jelapang, 4 (1). pp. 101-112.

Abd Manaf, Abdul Razak (2000) Program pencegahan keganasan remaja: Satu model program. In: Prosiding Seminar Kebangsaan Kerja Sosial 2000. Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 329-340. ISBN 983207813X

Jamaluddin, Zakiyah and Abd Manaf, Abdul Razak and Sayuti, Rusimah (2014) Seksualiti dan kehamilan: Pengalaman remaja di institusi perlindungan dan pemulihan. In: International Social Development Conference 2014 (ISDC 2014), 12 – 13 August 2014, Bayview Hotel Langkawi, Malaysia.

Abd Manaf, Abdul Razak and Mokhtar, Norliza (2013) Social support for child abuse cases in institutional care. In: 4th International Conference on Education and Information Management, 21 ~ 22 December 2013, Penang, Malaysia.

Jamaluddin, Zakiyah and Abd Manaf, Abdul Razak and Sayuti, Rusimah (2015) Sokongan sosial dalam kalangan remaja hamil tanpa nikah. In: USM International Conference on Social Sciences 2015 (USM-ICOSS2015), 27th – 28th August 2015, Rainbow Paradise Beach Resort, Penang.

Shaffie, Fuziah (2011) Sorotan literatur dasar sosial dan kebajikan sosial. In: Pengurusan & amalan kerja sosial. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 35-54. ISBN 9789675311642

Abd Manaf, Abdul Razak (2011) Tingkah laku manusia dan kelompok kecil. In: Pengurusan & amalan kerja sosial. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 69-90. ISBN 9789675311642

Abd Manaf, Abdul Razak and Abdul Hamid, Ahmad Shukri (2002) Tinjauan terhadap permasalahan dan penilaian ke atas komponen latihan praktikum 1 Program Pengurusan Kerja Sosial, Sekolah Pembangunan Sosial. Project Report. Universiti Utara Malaysia, Sintok. (Unpublished)

Abd Manaf, Abdul Razak and Harries, Maria and Clare, Mike (2011) Understanding quality of marriage among Malays. International Journal of Humanities and Social Science, 1 (4). pp. 170-179. ISSN 2220-8488

This list was generated on Fri Feb 21 13:59:49 2020 +08.