UUM Repository | Universiti Utara Malaysian Institutional Repository
FAQs | Feedback | Search Tips | Sitemap

Browse by People


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 27.

Hassan, Mumtaj (2001) Akta 514: Ke arah kecemerlangan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di Malaysia. In: Persidangan Kebangsaan Undang-Undang Perniagaan 2001: Peranan dan cabaran, 14 Julai 2001, Quality Hotel, City Centre, Kuala Lumpur.

Md. Salleh, Khuzaimah and Hassan, Mumtaj (2014) Boonsoom Boonyanit lwn Adorna Properties Sdn Bhd: 24 tahun meniti tangga keadilan. In: UUM International Conference on Governance 2014 (ICG), 29th - 30th November 2014, Flamingo Hotel By The Beach, Pulau Pinang.

Ahmad, Rusniah and Ahmad Shariff, Roos Niza (2004) Compulsory service in the context of Islam, law and civil policy. In: Juris et de jure paradigma perundangan dalam pembangunan masyarakat. Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 65-75. ISBN 9833282032

Hassan, Mumtaj and Md Salleh, Anis Shuhaiza (2018) Employer's statutory responsibility in accordance to Occupational Safety and Health Act 1994. International Journal of Law, Government and Communication, 3 (13). pp. 44-53. ISSN 0128-1763

Hassan, Mumtaj and Yeon, Asmah Laili and Ahmad Sharif, Nurretina and Hussain, Mohammad Azam (2012) Employers’ perception of the law syllabus content of practicum course in Universiti Utara Malaysia. IAMURE International Journal of Education, 2. pp. 240-253. ISSN 2244-1476

Abd Aziz, Ahmad Shamsul (2004) Gangguan seksual di institusi pendidikan tinggi (IPT): Tercalarnya imej dunia pendidikan. In: Juris et de jure paradigma perundangan dalam pembangunan masyarakat. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 1-15. ISBN 9833282032

Hassan, Mumtaj and Md. Salleh, Khuzaimah (2014) Gangguan seksual di tempat kerja: Hak pekerja menurut undang-undang Malaysia. In: UUM International Conference on Governance 2014 (ICG), 29th - 30th November 2014, Flamingo Hotel By The Beach, Pulau Pinang.

Md Isa @ Yusuff, Yusramizza and Hassan, Mumtaj (2008) Gangguan seksual di tempat kerja: Penyelesaian pragmatik menurut kod amalan dan perspektif Islam. In: Himpunan artikel terpilih pentadbiran, undang-undang dan pembangunan negara. Pearson, Petaling Jaya, pp. 91-109. ISBN 9789833927661

Mohamed Yusoff, Zuryati (2004) Islamic bond market: An option to investors. In: Juris et de jure paradigma perundangan dalam pembangunan masyarakat. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 1-15. ISBN 9833282032

Abd. Aziz, Ahmad Shamsul and Wan Ahmad, Wan Izzat and Ayub, Zainal Amin and Hassan, Mumtaj and Che Rose, Sarirah and Md. Ismail, Che Thalbi, eds. (2004) Juris et de jure paradigma perundangan dalam pembangunan masyarakat. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok. ISBN 9833282032

Hassan, Mumtaj (2008) Kanak-kanak dan jenayah: Pendekatan Akta Kanak-Kanak 2001. In: Pembangunan kanak-kanak teori, isu dan cabaran. Arah Pendidikan, Shah Alam, pp. 1-25. ISBN 9789833718528

Che Rose, Sarirah and Mohamed Yusoff, Zuryati (2007) Kedudukan pesalah kanak-kanak menurut perspektif undang-undang sivil dan syariah. In: Juris et de jure undang-undang Malaysia : Refleksi era baru. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 39-53. ISBN 9833827144 (pbk)

Ahmad, Rusniah and Megat Latif, Hairuddin (2007) Kepekaan terhadap hak-hak kebebasan asasi di Malaysia: Realiti semasa dan antarabangsa. In: Juris et de jure undang-undang Malaysia : Refleksi era baru. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 85-97. ISBN 9833827144

Abd Aziz, Ahmad Shamsul and Hassan, Mumtaj (2002) Kesalahan gangguan seksual di tempat kerja: Hak pekerja dan liabiliti majikan. In: Proceedings of national human resource management conference a new paradigm in managing human resources issues, strategies and challenges, Pulau Pinang, 19-20 January 2002. School of Management Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 85-94. ISBN 9832078199

Megat Latif, Hairuddin (2004) Kontrak kos, insurans dan fret (C.I.F): Kewajipan penjual barangan menurut undang-undang antarabangsa. In: Juris et de jure paradigma perundangan dalam pembangunan masyarakat. Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 85-98. ISBN 9833282032

Romli, Fariza and Md Dahlan, Nuarrual Hilal and Ahmad, Rusniah (2016) Kuasa dan autoriti universiti awam menurut undang-undang: Isu dan prospek. In: Undang-undang dan tadbir urus sumber manusia. UUM Press, Sintok, pp. 127-146. ISBN 978-967-0876-80-1

Hassan, Mumtaj and Mohamed Yusoff, Zuryati (2007) Langkah menangani dan membasmi gangguan seksual menurut kod amalan dan perspektif Islam: Suatu perbandingan. In: Juris et de jure undang-undang Malaysia : Refleksi era baru. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 67-83. ISBN 9833827144 (pbk)

Md Ismail, Che Thalbi (2004) Menyediakan tempat dan sistem kerja yang selamat: Standard tanggungjawab majikan. In: Juris et de jure paradigma perundangan dalam pembangunan masyarakat. Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 17-22. ISBN 9833282032

Hassan, Mumtaj and Hussain, Mohammad Azam and Yeon, Asmah Laili and Ahmad Sharif, Nurretina (2011) Pandangan majikan terhadap kursus praktikum bagi program Sarjana Muda Undang-undang (Kepujian) Universiti Utara Malaysia. Project Report. Universiti Utara Malaysia. (Unpublished)

Hassan, Mumtaj (2004) Pemberhentian pekerja: Liabiliti majikan terhadap pekerja. In: Juris et de jure paradigma perundangan dalam pembangunan masyarakat. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 23-33. ISBN 9833282032

Yusof, Yuhanif (2004) Persoalan dalam menentukan 'tahap atau standard kemahiran' berhubung kecuaian profesion perubatan. In: Juris et de jure paradigma perundangan dalam pembangunan masyarakat. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 51-64. ISBN 9833282032

Hassan, Mumtaj (2005) Prerogatif pengurusan dalam salah laku pekerja. In: Esei-esei pentadbiran awam. Pearson/Prentice Hall, Petaling Jaya, pp. 175-188. ISBN 9833205445

Ahmad Sharif, Nurretina and Ahmad Sharif, Zakie (2004) Restoring trust in corporate Malaysia. In: Juris et de jure paradigma perundangan dalam pembangunan masyarakat. Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 77-84. ISBN 9833282032

Hassan, Mumtaj and Che Hashim, Rosmawani (2001) Strategi mengatasi hutang korporat melalui CDRC. Jelapang, 2 (2). pp. 21-30.

Hassan, Mumtaj and Md. Salleh, Khuzaimah and Mohamed Yusoff, Zuryati and Mohd Ali @ Ramli, Azlin Namili and Azrae, Ahmad Nasyran Undang-undang Perniagaan di Malaysia. UUM Press, Sintok. ISBN 978-967-2064-54-1

Abdul Wahab, Harlida and Hassan, Mumtaj (2016) Undang-undang dan tadbir urus sumber manusia. Universiti Utara Malaysia Press, Sintok. ISBN 978-967-0876-80-1

Hassan, Mumtaj and Hussain, Mohammad Azam and Md Desa, Md Rejab (2016) The managerial prerogative on retrenchment in Malaysia. International Review of Management and Marketing, 6 (S8). pp. 133-137. ISSN 2146-4405

This list was generated on Tue Sep 17 13:58:26 2019 +08.