mailto:uumlib@uum.edu.my 24x7 Service; AnyTime; AnyWhere

Mr. Mohamad Azmi Ab Rahman

Pensyarah Kanan (DS52)

Pengajian Bahasa Pusat Pengajian Bahasa

UUM College of Arts and Sciences

Profile Picture

Latest Additions

  1. Ab Rahman, Mohamad Azmi (1997) Analisis simbolisme dalam pantun percintaan Melayu. Project Report. Universiti Utara Malaysia, Sintok. (Unpublished)
  2. Ab Rahman, Mohamad Azmi (1996) Simbolisme: Satu penelitian daerah maknanya. Praxis, 1. pp. 24-30.
  3. Azman, Azmi (2015) Menganyam askara tersurat dan tersirat: (Pantun peribahasa). Universiti Utara Malaysia Press, Sintok. ISBN 978-967-0876-16-0
  4. Ab Rahman, Mohamad Azmi (2015) Taman ilmu di rimba hijau: Gugusan pantun destinasi UUM. Universiti Utara Malaysia Press, Sintok. ISBN 978-967-0474-65-6
  5. Ab Rahman, Mohamad Azmi (2016) Horizon Pancaindera (Pantun Rencaman Tema). UUM Press, Sintok. ISBN 978-967-0876-30-6
  6. Ab Rahman, Mohamad Azmi (2016) Sastera siber: penciptaan dan apresiasi puisi. UUM Press, Sintok. ISBN 978-967-0876-78-8
  7. Ab Rahman, Mohamad Azmi and Awang Deng, Phat (2017) Pancaran makna dalam kesusasteraan Melayu. UUM Press, Sintok. ISBN 978-967-2064-49-7