mailto:uumlib@uum.edu.my 24x7 Service; AnyTime; AnyWhere

Prof. Madya Haji Hairuddin Megat Latif

Profesor Madya

UUM College of Law, Government and International Studies

Universiti Utara Malaysia

International Trade Law, Company Law, Malaysian Legal System

PREVIOUS APPOINTMENT: • Associate Professor, Universiti Utara Malaysia, (16/04/2001)

ACADEMIC QUALIFICATIONS: • Master, International Law, University Nottingham, England, United Kingdom • Bachelor, Law, Universiti Malaya

Profile Picture

Latest Additions

  1. Megat Latif, Hairuddin (2004) Kontrak kos, insurans dan fret (C.I.F): Kewajipan penjual barangan menurut undang-undang antarabangsa. In: Juris et de jure paradigma perundangan dalam pembangunan masyarakat. Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 85-98. ISBN 9833282032
  2. Megat Latif, Haji Hairuddin and Abdullah, Che Asiah (2010) Prinsip am undang-undang perkongsian di Malaysia. Pusat Penerbitan Universiti (UPENA) Universiti Teknologi MARA , Shah Alam, pp. 1-94. ISBN 978-967-305-494-7 (Unpublished)
  3. Megat Latif, Haji Hairuddin and Md. Salleh, Khuzaimah and Che Hashim, Rosmawani and Yusof, Yuhanif (2007) Undang-undang perdagangan antarabangsa. Siri perkembangan undang-undang di Malaysia, 2 . Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, pp. 1-247. ISBN 978-983-62-9723-5
  4. Megat Latif, Hairuddin (2001) Peranan dan fungsi bil muatan dalam kontrak pengangkutan barang melalui laut dan kontrak CIF; satu perbandingan. In: Persidangan Kebangsaan Undang-undang Perniagaan 2001: Peranan dan Cabaran, 14 July 2001, Quality Hotel, City Centre Kuala Lumpur. (Unpublished)
  5. Megat Latif, Haji Hairuddin and Yusof, Yuhanif (2004) Tanggungjawab empunya kapal dalam pengangkutan barangan melalui laut. In: Seminar Kebangsaan Undang-undang 2004, 25 September 2004, Pulau Pinang. (Unpublished)
  6. Megat Latif, Haji Hairuddin and Abdullah, Che Asiah (2012) Islam dalam perlembagaan Malaysia: Kewajarannya berdasarkan faktor Kesultanan Melayu. In: Seminar Syariah dan Undang-Undang Peringkat Kebangsaan 2010, 2 - 3 November 2010, Universiti Sains Islam Malaysia.
  7. Megat Latif, Hairuddin and Abdul Ghani, Abdullah and Ahmad, Rusniah and Yusof, Yuhanif and Romli, Ruslan (2006) Tahap gelagat etika di kalangan pengurus atasan syarikat dari perspektif faktor demografik. In: Persidangan Kebangsaan Pengurusan Awam , 11-13 Disember, 2006, Holiday Villa, Alor Setar, Kedah. (Unpublished)
  8. Megat Latif, Haji Hairuddin (1996) Kata-kata aluan Timbalan Pengetua HEP. Institut Teknologi MARA Cawangan Perlis. (Unpublished)
  9. Megat Latif, Haji Hairuddin (1997) Prinsip-prinsip am undang-undang perkongsian. Institut Teknologi MARA Cawangan Perlis, Arau, Perlis.
  10. Megat Latif, Haji Hairuddin (2007) Undang-undang pengangkutan barangan melalui laut. In: Undang-undang perdagangan antarabangsa. Siri perkembangan undang-undang di Malaysia . Dewan Bahasa dan Pustaka, Hulu Kelang, pp. 50-105. ISBN 9789836297235