mailto:uumlib@uum.edu.my 24x7 Service; AnyTime; AnyWhere

Items where Author is "Abdul Rahman, Mohd Nizho"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 23.

Article

Abdul Hamid, Solahuddin and Abdul Rahman, Mohd Nizho and Ishak, Mohd Sobhi and Ismail, Solahuddin (2021) Pengalaman pengurusan pentadbiran masjid-masjid terbaik di Selangor. Journal of Islamic, Social, Economics and Development (JISED), 6 (42). pp. 68-78. ISSN eISSN: 0128-1755

Packeer Mohamed, Syed Sultan Bee and Abu Yazid, Afifah and Abdullah, Syahrul Faizaz and Abdul Rahman, Mohd Nizho (2018) Deskripsi Keesaan Allah S.W.T. menurut perumpamaan dalam Al-Quran. Journal of Islamic, Social, Economics and Development (JISED), 3 (14). pp. 122-137. ISSN 0128-1755

Abdul Hamid, Solahuddin and Sa’ari, Che Zarrina and Abdul Rahman, Mohd Nizho and Ishak, Mohd Sobhi (2018) Social entrepreneurship and community transformation based on Islamic tasawur. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences. pp. 708-715. ISSN 23571330

Mohmad Razali, Hazrul Affendi and Arifin, Zamri and Zainal, Hakim and Abdul Rahman, Mohd Nizho and Abdullah, Shuhairimi (2016) Lima tahap penguasaan ilmu nahu dalam kalangan guru-guru Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM). Journal of Human Development and Communication (JoHDEC), 5. pp. 179-208. ISSN 2289-2702

Aripin, Norizah and Ismail, Awan and Ishak, Mohd Sobhi and Abdul Rahman, Nik Adzrieman and Abdul Rahman, Mohd Nizho and Madon, Mot and Mustaffa, Mohd Faisal (2016) "Youtube" dan generasi muda Islam: Satu pendekatan kelompok fokus dalam kalangan pelajar universiti. Jurnal Komunikasi = Malaysian Journal of Communication, 32 (1). pp. 165-188. ISSN 2289-151X

Azhar, Alias and Zainol, Mohd Zaki and Abdul Rahman, Mohd Nizho (2015) Kontrak tukaran matawang asing melalui internet: Satu tinjauan hukum. UUM Journal of Legal Studies, 6. pp. 137-146. ISSN 2229-984X

Abdul Rahman, Mohd Nizho and Azhar, Alias (2015) The concept of amal jama’i according to the Prophet’s tradition: an overview. Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora, 13 (1). pp. 113-180. ISSN 2460-7606

Ahmad, Muhammad and Ishak, Mohd Sobhi and Abdul Rahman, Mohd Nizho and Rofie, Mohamad Khadafi (2012) Construct of credibility tools as viewed from the perspectives of the Qur'anic and Hadith. International Journal of Business, Economics and Law, 1. pp. 184-187. ISSN 2289-1552

Book Section

Abdul Rahman, Mohd Nizho (2008) Hak bukan Islam dalam Islam. In: Islam & hubungan etnik perbincangan isu-isu semasa. PHE, Jitra, pp. 47-62. ISBN 9789834378349

Monograph

Ishak, Mohd Sobhi and Ahmad, Muhammad and Abdul Rahman, Mohd Nizho and Rofie, Mohamad Khadafi (2014) Pembangunan model pengulur kredibiliti maklumat dari perspektif Islam berasaskan pemodelan persamaan struktur (SEM). Project Report. Universiti Utara Malaysia, Sintok. (Unpublished)

Mohamed Naim, Asmadi and Herman, Iran and Rofie, Mohamad Khadafi and Abdul Rahman, Mohd Nizho and Abu Bakar, Md Zawawi (2006) Tahap pengetahuan dan penghayatan agama dan hubungannya dengan ketertiban sosial dan akademik di kalangan pelajar Islam IPTA. Project Report. Universiti Utara Malaysia. (Unpublished)

Conference or Workshop Item

Yusoff, Mohd Nazaruddin and Yusof, Rohana and Talib, Azlizan and Ayoup, Hazeline and Ahmad, Za'im and Abdul Rahman, Mohd Nizho (2018) Projek rekabentuk lestari: Pemasangan sistem penuaian air hujan di kawasan luar bandar. In: Seminar Kebangsaan Transformasi Sosio-Ekonomi Wilayah Utara ke-3, 02 -03 Ogos 2018, Hotel Casuarina@Meru, Ipoh, Perak Darul Ridzuan..

Dahaman@Dahlan, Mohd Akram and Md Zain, Azman and Ahmad, Kamarudin and Paidi, Zulhilmi and Abdul Hamid, Solahuddin and Abdul Rahman, Mohd Nizho (2017) Keperluan penyebaran fatwa kepada masyarakat oleh badan berautoriti fatwa negeri: Asas penilaian keberkesanan berdasarkan Kirpatrik Model of Evaluation. In: 2nd International Conference on Religion and Society, 22 August 2017, Universiti Malaysia Sabah, Malaysia.

Aripin, Norizah and Ismail, Awan and Ishak, Mohd Sobhi and Abdul Rahman, Nik Adzrieman and Madon, Mot and Abdul Rahman, Mohd Nizho and Mustaffa, Mohd Faisal (2015) "Youtube" dan generasi muda Islam: Satu pendekatan kelompok fokus dalam kalangan pelajar universiti. In: International Conference on Media & Communication (MENTION2015), 5-6 October 2015, RHR Hotel @ UNITEN, Bangi.

Abdul Rahman, Mohd Nizho and Ismail, Solahuddin (2014) Sistem pengajian Turasi Islam di Malaysia: Satu tinjauan awal berdasarkan sejarah perkembangannya. In: 23rd International Conference of Historians of Asia 2014 (IAHA2014), 23 - 27 August 2014, Alor Setar, Kedah, Malaysia.

Ismail, Solahuddin and Abdul Rahman, Mohd Nizho (2014) Transformasi sistem pendidikan pondok dalam memartabatkan pengajian kitab kuning di Malaysia. In: 23rd International Conference of Historians of Asia 2014 (IAHA2014), 23 - 27 August 2014, Alor Setar, Kedah, Malaysia.

Ishak, Mohd Sobhi and Ahmad, Mohammad and Abdul Rahman, Mohd Nizho and Rofie, Mohamad Khadafi (2014) Penerimaan maklumat berkaitan Islam di internet: Adakah tanggapan kredibiliti dipertimbangkan oleh golongan berpendidikan agama? In: International Conference on Human Sustainability (lNSAN2014), 9 - 10 April 2014, Dewan Tunku Mahkota Ismail, UTHM. (Unpublished)

Abdul Rahman, Mohd Nizho and Abdul Hamid, Solahuddin (2014) Agama pencetus keharmonian bangsa di Alam Melayu. In: Seminar Ketahanan Nasional Malaysia-Indonesia 2013, 4 - 7 September 2013, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Medan, Indonesia.

Abdul Hamid, Solahuddin and Abdul Rahman, Mohd Nizho (2013) Pemerkasaan pembangunan bangsa berasaskan acuan sendiri (Empowerment of race development based on their own mould). In: Fourth Seminar on National Resilience (SNAR IV), 4 - 7 September 2013, Universitas Muslim Nusantara al-Washliyah, Medan, Indonesia.

Ishak, Mohd Sobhi and Ahmad, Muhammad and Abdul Rahman, Mohd Nizho and Rofie, Mohamad Khadafi (2013) Predicting intention to visit kopitiams as halal food outlet: An extension of the theory of planned behavior. In: 4th International conference on business and economic research (4th ICBER 2013), 04-05 March 2013, Golden Flower Hotel, Bandung, Indonesia.

Yusoff, Mohd. Nazaruddin and Osman, Muhamad Khairul Anwar and Rofie, Mohamad Khadafi and Abdul Rahman, Mohd Nizho and Md. Zain, Azman (2004) Pembudayaan nilai Islam dalam rekabentuk rumah tradisional masyarakat Melayu. In: Seminar Antarabangsa Nilai dalam Komuniti Pasca Modenisme (SIVIC 2004), 4-6 September 2004, Hotel City Bayview Langkawi. (Unpublished)

Book

Abdul Hamid, Solahuddin and Abdul Rahman, Mohd Nizho and Mohamed, Syed Sultan Bee Packeer and Mahmad, Muhamad Amar and Mohd Yassin, Khairiah and Abdullah, Suhanim and Abdullah, Syahrul Faizaz and Ahmad, Muhammad and Md Zain, Azman and Cusairi, Rafidah Mohamad and Abd Matalib, Mohamad Faizal (2019) Hubungan etnik. Universiti Utara Malaysia Press, Sintok. ISBN 9789672363033

Hamid, Mohd Liki and Rofie, Mohamad Khadafi and Abu Yazid, Afifah and Md Zain, Azman and Mohd Yassin, Khairiah and Ahmad, Kamarudin and Hayiwaesorhoh, Makueta and Dahaman@Dahlan, Mohd Akram and Abdul Rahman, Mohd Nizho and Ahmad, Muhammad and Mahmad, Muhamad Amar and Mohamad Cusairi, Rafidah and Ahmad, Shukri and Abdul Hamid, Solahuddin and Abdullah, Syahrul Faizaz (2018) Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS). UUM Press, Sintok. ISBN 978-967-2064-87-9

This list was generated on Sun Jun 26 07:22:21 2022 +08.