mailto:uumlib@uum.edu.my 24x7 Service; AnyTime; AnyWhere

Items where Author is "Elias, Nadiyah"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 14.

Article

Elias, Nadiyah and Mubarak Ali, Nurhikmah (2018) Kembalinya Kak Jun: Pengalaman penghijrahan seorang mak nyah (The return of Kak Jun: The process of change to an Islamic compliant life). Jurnal Pembangunan Sosial, 21. pp. 65-82. ISSN 1394-6528

Danasabe, Mahmood and Elias, Nadiyah (2017) Islamic problem solving therapy for postpartum depression among Muslim postpartum women in Nigeria. Asian Journal of Multidisciplinary Studies, 5 (2). pp. 69-79. ISSN 2348-7186

Danasabe, Mahmood and Elias, Nadiyah (2016) Problem solving therapy for postpartum depression among Muslims postpartum women in Nigeria. International Journal of Management Research & Review, 6 (2). pp. 256-266. ISSN 2249-7196

Mohamed, Mahmood Nazar and Marican, Sabitha and Elias, Nadiyah and Don, Yahya (2008) Pattern of substance and drug misuse among youth in Malaysia. Journal Antidadah Malaysia, 3&4. pp. 1-56. ISSN 1985-1707

Elias, Nadiyah and Awang, Amir and Mohamed, Mahmood Nazar (2005) Examining religiosity and its relationship to self-control, procrastination and academic achievement. Malaysian Journal of Learning & Instruction, 2. pp. 1-16. ISSN 2180-2483

Elias, Nadiyah (1997) Skala kesunyian. Megamedia, 2 (97). pp. 4-5. (Unpublished)

Book Section

Elias, Nadiyah and Abdul Ghani, Mariny (2008) Pembinaan senarai kata awal membaca: Integrasi pendekatan fonetik dan hafalkata. In: Pembangunan kanak-kanak teori, isu dan cabaran. Arah Pendidikan, Shah Alam, pp. 215-231. ISBN 9789833718528

Elias, Nadiyah and Yusof, Yusmarhaini and Yusoff, Rozita and Abdul Ghani, Mariny (2008) Pertuturan kiu sebagai kaedah komunikasi dan kaedah pengajaran bacaan Al-Quran dan bacaan solat. In: Pembangunan komuniti marginal di Malaysia ke arah pengupayaan kendiri. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 161-172. ISBN 9789833827602

Elias, Nadiyah (2006) Barat ke timur: Pembentukan kerangka teoretikal peribadi bagi kaunselor dan pekerja sosial Malaysia. In: Isu-isu & pendidikan kerja sosial. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 136-145.

Monograph

Jamaludin, Zulikha and Elias, Nadiyah and El-Tawwab, Atef Abd. (2009) Penggunaan kaedah gandingan perkataan dan senarai terkawal untuk reka bentuk perisian kursus pengajaran Arab Quran. Project Report. Universiti Utara Malaysia, Sintok. (Unpublished)

Conference or Workshop Item

Elias, Nadiyah and Abdul Ghani, Mariny (2014) Penggunaan pandangan hidup Islam dalam intervensi krisis untuk kanak-kanak sekolah yang terlibat dalam kemalangan bas sekolah. In: International Social Development Conference 2014 (ISDC 2014), 12 – 13 August 2014, Bayview Hotel Langkawi, Malaysia.

Elias, Nadiyah (2007) Pengertian kes menggunakan perspektif Islam dan pendekatan eklektik. In: Persidangan Kebangsaan Lembaga Kaunselor 2007, Trend dan paradigma baru kaunseling: menepati keperluan perubahan global, 27 - 29 Jun 2007, Kuala Lumpur. (Unpublished)

Elias, Nadiyah and Awang, Amir and Mohamed, Mahmood Nazar (2004) Delay of gratification training for children: Cues from 'tarbiyyatul aulaad'. In: Simposium Kebangsaan Kebajikan Kanak - Kanak 2004, 21 - 22 Julai 2004, Gurney Resort Hotel and Residences, Pulau Pinang. (Unpublished)

Elias, Nadiyah (1998) Kenapa masih gunakan kaedah ABC? In: Seminar Isu-ise Pendidikan Negara, 26-28 November 1998, Universiti Kebangsaan Malaysia. (Submitted)

This list was generated on Fri Feb 23 15:35:06 2024 +08.