UUM Repository | Universiti Utara Malaysian Institutional Repository
FAQs | Feedback | Search Tips | Sitemap

Browse by People


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 71.

Ismail, Hamidi and Yusof, Rohana and Syed Hussain, Tuan Pah Rokiah and Ayob, Wahida (2004) Amalan kitar semula (pengurusan sisa pepejal) penduduk kediaman Majlis Perbandaran Kota Setar. Project Report. Universiti Utara Malaysia. (Unpublished)

Syed Hussain, Tuan Pah Rokiah and Ismail, Hamidi and Ismail, Mazlan Analisa perubahan gunatanah lembangan Kedah melalui teknik metriks ruangan "patch analyst" dan kaitannya dengan bencana banjir. Laporan penyelidikan. pp. 1-23. (Unpublished)

Syed Hussain, Tuan Pah Rokiah and Ismail, Hamidi and Ismail, Mazlan Analisis taburan hujan luar biasa dan bencana banjir di Lembangan Kedah menggunakan teknik box plot. Project Report. Universiti Utara Malaysia. (Unpublished)

Ismail, Hamidi and Md Jahi, Jamaluddin and Sani, Sham and Md Nor, Abd Rahim (2012) Bandingan kualiti udara dan air sungai Majlis Perbandaran Kajang dan Majlis Perbandaran Seremban. In: 3rd International Conference On Human Habitat and Environment In The Malay World, 19 - 20 June 2012, Institute of the Malay World and Civilisation (ATMA), Universiti Kebangsaan Malaysia. (Unpublished)

Syed Hussain, Tuan Pah Rokiah and Ismail, Hamidi (2005) Cabaran mempertahankan alam sekitar Kedah. In: Pengurusan persekitaran 2005 : prosiding Seminar Kebangsaan Pengurusan Persekitaran 2005. Pusat Pengajian Siswazah UKM, Bangi, pp. 214-221. ISBN 9832975476

Mariyappan, Raman and Syed Hussain, Tuan Pah Rokiah and Ismail, Hamidi (2014) Challenges of environmental resources development in Penang Island, Malaysia. In: Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia ke-9 (PERKEM ke-9), 17 - 19 Oktober 2014, TH Hotel & Convention Centre, Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia.

Ismail, Hamidi and Syed Hussain, Tuan Pah Rokiah and Md Noh, Mat Khalid and Subhan, Muhammad (2015) Community involvement in urban environmental management system. Asian Social Science, 11 (12). pp. 62-68. ISSN 1911-2017

Ismail, Hamidi and Syed Hussain, Tuan Pah Rokiah and Jumin, Hasan Basri, eds. (2012) Etika dalam tadbir urus pembangunan. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok. ISBN 978-967-5311-83-3

Ismail, Hamidi (2012) Etika sebagai teras pembangunan jagat. In: Etika dalam tadbir urus pembangunan. Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 111-123. ISBN 9789675311833

Abdullah, Mohamad Ainuddin Iskandar Lee (2003) Evolusi industrialisasi di Malaysia satu penilaian semula. In: Isu-isu pengurusan alam sekitar. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 131-161. ISBN 9839559941

Kayat, Kalsom and Mohd Nor, Nor Ashikin (2006) Faktor-faktor yang mempengaruhi penglibatan ahli komuniti dalam program pembangunan komuniti: Satu kajian ke atas program homestay di Kedah. In: Pengurusan persekitaran dan pelancongan di Malaysia konsepsi dan kajian. Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 107-136. ISBN 983328275X

Ismail, Hamidi and Syed Hussain, Tuan Pah Rokiah and Yusof, Rohana @ Norliza (2013) Falsafah ekofeminisme dari perspektif ilmu. In: International Conference on Asean Women (ICAW2013), 10th-12th December 2013, Bandung, Indonesia.

Mariyappan, Raman and Ismail, Hamidi and Syed Hussain, Tuan Pah Rokiah and Sathivelu, Muttamah (2020) Governing the sewage treatment plant in Malaysia: A case study at Klang Valley. In: The International Seminar on Regional Politics, Administration and Development 2020 (INSORPAD2020), 14-15 October 2020, STISIPOL Raja Haji, Riau, INDONESIA. (Unpublished)

Yusoff, Mohd Nazaruddin and Ismail, Mazlan (2003) Hidrologi sistem perparitan. In: Isu-isu pengurusan alam sekitar. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 113-130. ISBN 9839559941

Ismail, Hamidi and Syed Hussain, Tuan Pah Rokiah (2001) Hubungan jerebu dengan kes asma: Kajian di beberapa buah hospital di Lembah Klang. Akademika, 59. pp. 117-127. ISSN 0126-5008

Ismail, Hamidi (2012) Hubungan manusia dan persekitaran fizikal: Suatu ulasan literatur kemerosotan kualiti udara dan sungai bandar. In: Manusia dan Kelestarian Persekitaran. Penerbit UMT, Terengganu, pp. 23-47. ISBN 978-967-5366-82-6

Ismail, Hamidi (2010) Hubungan manusia dengan alam sekitar dari perspektif ekosistem bandar. In: International Seminar, Economic Regional Development, Law and Governance in Malaysia and Indonesia, 7-9 June 2010, Universitas Islam Riau Indonesia. Universitas Islam Riau Indonesia, Pekan Baru, Riau, pp. 1-13. ISBN 9789832078425

Syed Hussain, Tuan Pah Rokiah (2006) Impak pembangunan pelancongan terhadap persekitaran pinggir pantai. In: Pengurusan persekitaran dan pelancongan di Malaysia konsepsi dan kajian. Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 175-190. ISBN 983328275X

Ismail, Hamidi and Syed Hussain, Tuan Pah Rokiah and Mariyappan, Raman Implikasi pembangunan gunatanah terhadap pencemaran sungai di Majlis Daerah Kubang Pasu, Kedah. Laporan Penyelidikan. (Unpublished)

Ismail, Hamidi and Syed Hussain, Tuan Pah Rokiah and Mariyappan, Raman Indeks kualiti air sungai (IKA) di Majlis Daerah Kubang Pasu, Kedah. Laporan Penyelidikan. pp. 1-9. (Unpublished)

Bohari, Abdul Manaf and Suradi, Zurinah and Ismail, Hamidi (2002) Indeks kualiti hidup dan sistem maklumat geografi (GIS): Satu penelitian. In: Impak pembangunan kualiti hidup dan persekitaran. Utusan, Kuala Lumpur, pp. 127-134. ISBN 9676112690

Ismail, Hamidi and Syed Hussain, Tuan Pah Rokiah (2003) Isu-isu pengurusan alam sekitar. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok. ISBN 9839559941

Ismail, Hamidi and Syed Hussain, Tuan Pah Rokiah (2005) Kelestarian alam sekitar suatu proses yang lama. In: Pengurusan persekitaran 2005 : prosiding Seminar Kebangsaan Pengurusan Persekitaran 2005. Pusat Pengajian Siswazah UKM, Bangi, pp. 193-198. ISBN 9832975476

Ismail, Hamidi and Md Jahi, Jamaluddin and Sani, Sham (2011) Kemerosotan alam sekitar bandar dan gangguan komunikasi dalam penyaluran maklumat dasar alam sekitar: Penelitian berasaskan urus tadbir alam sekitar. In: Persekitaran dan kesihatan masyarakat. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 79-98. ISBN 9789675311789

Syed Hussain, Tuan Pah Rokiah and Ismail, Hamidi (2002) Kemiskinan di Malaysia : Isu dan cabaran. In: Impak pembangunan kualiti hidup dan persekitaran. Siri pengajian dan pendidikan Utusan . Utusan, Kuala Lumpur, pp. 41-53. ISBN 9676112690

Syed Hussain, Tuan Pah Rokiah and Ismail, Hamidi and Md Noh, Mat Khalid and Yusof, Rohana (2015) Kemudahterancaman penduduk terhadap bencana alam kesan perubahan gunatanah di beberapa daerah negeri Kedah. In: Seminar Kebangsaan Transformasi Sosio-Ekonomi di Wilayah Koridor Utara (NCER) Kali Ke-2 (NSONCER 2015), 25-26 February 2015, Park Avenue Hotel, Sungai Petani, Kedah.

Syed Hussain, Tuan Pah Rokiah and Ismail, Hamidi (2005) Kepentingan indeks alam sekitar sebagai salah satu indikator penentu indeks kualiti hidup di Malaysia. In: NA. (Unpublished)

Che Jusoh, Othman and Ismail, Hamidi (2019) Kerangka konseptual kajian kemahiran hidup isi rumah miskin dari perspektif teori kemahiran hidup. Journal of Techno Social, 11 (2). pp. 17-27. ISSN 2229-8940

Ismail, Hamidi and Hassan, Kalthum and Zakaria, Mohd Nizar (2016) Kesederhanaan ke arah perpaduan kaum di Malaysia. Journal of Techno-Social, 8 (1). pp. 70-84. ISSN 2229-8940

Syed Hussain, Tuan Pah Rokiah and Ismail, Hamidi and Mohamed, Baharum (2012) Kesediaan dalaman dan luaran masyarakat serta kerajaan dalam menghadapi bencana banjir. In: Persidangan Kebangsaan Libatsama Universiti dan Komuniti (LUK 2012), 22 – 23 November 2012, Hotel Vistana, Bukit Jambul, Pulau Pinang. (Unpublished)

Syed Hussain, Tuan Pah Rokiah and Mohamed, Baharum and Ismail, Hamidi (2014) Kesediaan kognitif menghadapi banjir bagi meminimumkan kemusnahan dan kehilangan nyawa. In: Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia ke-9 (PERKEM ke-9), 17 - 19 Oktober 2014, TH Hotel & Convention Centre, Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia.

Ismail, Hamidi (2012) Komuniti setinggan tebingan sungai bandar dan program pembersihan Sungai Klang. In: Etika dalam tadbir urus pembangunan. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 99-109. ISBN 9789675311833

Ismail, Hamidi and Syed Hussain, Tuan Pah Rokiah and Mariyappan, Raman (2020) Krisis bekalan air. In: The International Seminar on Regional Politics, Administration and Development 2020 (INSORPAD2020), 14-15 October 2020, STISIPOL Raja Haji, Riau, INDONESIA.

Syed Hussain, Tuan Pah Rokiah and Ismail, Hamidi (2011) Land use changes analysis for Kelantan Basin using spatial matrix technique “Patch Analyst” in relation to flood disaster. Journal of Techno-Social, 3 (1). pp. 1-14. ISSN 2229-8940

Ismail, Hamidi (2004) Manfaat dan kepentingan penyertaan Malaysia dalam Konvensyen Ramsar. In: Seminar Sumberjaya Pinggir Pantai dan Pelancongan: Isu dan Cabaran, 20-21 Disember 2004, Bukit Merah Laketown Resort, Perak. (Unpublished)

Jamaludin, Zakiyah (2001) Masalah sosial remaja: Tinjauan daripada perspektif sosiologi. In: Dimensi-dimensi Pembangunan Sosial. Kolokium Akademik, Sekolah Pembangunan Sosial, Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 117-124.

Syed Hussain, Tuan Pah Rokiah and Ismail, Hamidi (2005) Masyarakat harmoni suatu matlamat yang unggul. In: NA. (Unpublished)

Ismail, Hamidi (2006) Mengharmonikan persekitaran generasi akan datang. In: Pengurusan persekitaran dan pelancongan di Malaysia konsepsi dan kajian. Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 3-17. ISBN 983328275X

Jumin, Hasan Basri and Syed Ibrahim, Sharifah Sofiah 'Atiqah and Syed Hussain, Tuan Pah Rokiah (2012) Nilai dan etika alam sekitar dalam pembangunan. In: Etika dalam tadbir urus pembangunan. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 99-109. ISBN 9789675311833

Jumin, Hasan Basri and Syed Hussain, Tuan Pah Rokiah and Ismail, Hamidi (2012) Nilai dan etika sains dalam pandangan Islam. In: Etika dalam tadbir urus pembangunan. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok: Penerbit Universiti Utara Malaysia, pp. 89-97. ISBN 9789675311833

Mohamad @ Alwi, Mohamad Khairi and Yunus, Norhaidi and Hassan, Che Hashim (2006) Pelancongan dan alam semula jadi: Suatu tinjauan terhadap peranan hutan lipur sebagai produk rekreasi dan pelancongan berasaskan alam semula jadi di Negeri Kedah. In: Pengurusan persekitaran dan pelancongan di Malaysia konsepsi dan kajian. Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 159-174. ISBN 983328275X

Abdul Razak, Norhanim (2006) Pelancongan warisan: Satu tinjauan global. In: Pengurusan persekitaran dan pelancongan di Malaysia konsepsi dan kajian. Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 91-106. ISBN 983328275X

Syed Hussain, Tuan Pah Rokiah and Ayob, Wahida and Ismail, Hamidi (2004) Pembangunan mapan: Tuntutan alam dan kepentingan manusia. In: Seminar Kebangsaan Pembangunan Komuniti , 2004, Universiti Utara Malaysia. (Unpublished)

Syed Hussain, Tuan Pah Rokiah and Ismail, Hamidi (2001) Pencemaran kualiti air Sungai Pasir di Sungai Petani, Kedah. Project Report. Universiti Utara Malaysia, Sintok. (Unpublished)

Ismail, Hamidi (2010) Pencemaran udara dan implikasinya kepada kesihatan masyarakat di Malaysia: Urustadbir alam sekitar suatu pilihan. In: International Seminar, Economic Regional Development, Law and Governance in Malaysia and Indonesia, 7-9 June 2010, Universitas Islam Riau Indonesia. Universitas Islam Riau Indonesia, Pekan Baru, Riau, pp. 1-19. ISBN 9789832078425

Abu, Md Sirat and Kayat, Kalsom and Ismail, Hamidi (2016) Pengaruh jenis personaliti terhadap penglibatan masyarakat dalam program Homestay Kampung Parit Penghulu, Melaka. In: International Conference on Asean Women (ICAW2013), 10th-12th December 2013, Bandung, Indonesia.

Abu, Md Sirat and Kayat, Kalsom and Ismail, Hamidi (2013) Pengaruh jenis personality terhadap penglibatan masyarakat dalam program Homestay Kampung Parit Penghulu, Melaka. In: International Conference on Asean Women (ICAW2013), 10th-12th December 2013, Bandung, Indonesia. (Unpublished)

Osman, Siti Zaitun and Ismail, Hamidi (2016) Pengaruh kesedaran terhadap denggi. In: International Conference on Government & Public Affairs 2016 (ICOGPA2016), October 5th - 6th, 2016, School of Government, Universiti Utara Malaysia (UUM), Sintok, Kedah, Malaysia.

Ibrahim, Johan Afendi (2006) Pengenalan kepada tarikan pelawat: Konsep dan pengurusan. In: Pengurusan persekitaran dan pelancongan di Malaysia konsepsi dan kajian. Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 19-31. ISBN 983328275X

Syed Hussain, Tuan Pah Rokiah and Ismail, Hamidi and Abu Bakar, Mohammad Zubir and Mariyappan, Raman (2020) Penggunaan alat penggera keselamatan (Unity Alarm) sebagai langkah pencegahan jenayah dalam komuniti di Jajahan Kota Bharu Kelantan. In: The International Seminar on Regional Politics, Administration and Development 2020 (INSORPAD2020), 14-15 October 2020, STISIPOL Raja Haji, Riau, INDONESIA.

Ayob, Wahida (2006) Pengurusan Hutan Rekreasi Sungai Tekala, Hulu Langat, Selangor: Analisis kajian pada hujung minggu. In: Pengurusan persekitaran dan pelancongan di Malaysia konsepsi dan kajian. Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 147-158. ISBN 983328275X

Syed Hussain, Tuan Pah Rokiah (2006) Pengurusan persekitaran dan pelancongan di Malaysia: Konsepsi dan kajian. In: Pengurusan persekitaran dan pelancongan di Malaysia konsepsi dan kajian. Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 69-90. ISBN 983328275X

Ibrahim, Johan Afendi (2006) Pengurusan tarikan pelawat kajian kes: Taman Negara,Pahang. In: Pengurusan persekitaran dan pelancongan di Malaysia konsepsi dan kajian. Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 137-146. ISBN 983328275X

Syed Hussain, Tuan Pah Rokiah and Ismail, Hamidi (2016) Penyertaan Malaysia dalam perjanjian berkaitan kemapanan dan menangani bencana alam sekitar dalam pelbagai hala. In: International Conference on Government & Public Affairs 2016 (ICOGPA2016), October 5th - 6th, 2016, School of Government, Universiti Utara Malaysia (UUM), Sintok, Kedah, Malaysia.

Syed Hussain, Tuan Pah Rokiah and Ismail, Hamidi and Yusof, Rohana and Syed Ibrahim, Sharifah Sofiah 'Atiqah (2013) Peranan wanita dalam penjagaan alam sekitar melalui penerapan nilai dan etika. In: International Conference on Asean Women (ICAW2013), 10th-12th December 2013, Bandung, Indonesia. (Unpublished)

Ismail, Hamidi and Syed Hussain, Tuan Pah Rokiah (2001) Perbandingan konsentrasi bunyi bising antara bandar Alor Setar (Kedah) dengan Georgetown (Pulau Pinang). Project Report. Universiti Utara Malaysia, Sintok. (Unpublished)

Ismail, Hamidi (2006) Permasalahan pengurusan sisa pepejal (kitar semula) kawasan kediaman Majlis Perbandaran Kota Setar, Kedah. In: Pengurusan persekitaran dan pelancongan di Malaysia konsepsi dan kajian. Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 35-68. ISBN 983328275X

Ismail, Hamidi and Syed Hussain, Tuan Pah Rokiah (2006) Persoalan asas ISO 14000. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok. ISBN 9833282792

Ismail, Hamidi and Abu, Md Sirat and Syed Hussain, Tuan Pah Rokiah (2014) Personaliti masyarakat dan kejayaan program homestay. In: Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia ke-9 (PERKEM ke-9), 17 - 19 Oktober 2014, TH Hotel & Convention Centre, Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia.

Syed Hussain, Tuan Pah Rokiah (2006) Perubahan sosioekonomi penduduk kampung tradisi: Implikasi penubuhan Bandar Darulaman. In: Pengurusan persekitaran dan pelancongan di Malaysia konsepsi dan kajian. Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 69-90. ISBN 983328275X

Ismail, Hamidi (2004) Piawaian pengurusan alam sekitar antarabangsa dalam pasaran global. In: Globalisasi dalam perspektif isu dan cabaran. IBS Buku Sdn Bhd, Petaling Jaya, pp. 209-220. ISBN 9679501809

Ismail, Hamidi and Syed Hussain, Tuan Pah Rokiah and Md Noh, Mat Khalid (2012) Proses penyaluran maklumat dalam skop tadbir urus dasar pengurusan alam sekitar bandar. Journal of Governance and Development, 8. pp. 38-43. ISSN 2289-4756

Ismail, Hamidi and Syed Hussain, Tuan Pah Rokiah and Mariyappan, Raman (2010) Sikap komuniti setinggan tebingan sungai: Pencemaran dan pengurusannya. In: Persidangan Kebangsaan Geografi & Alam Sekitar kali ke-3, 8-10 Februari 2010, Tanjong Malim, Perak. (Unpublished)

Syed Hussain, Tuan Pah Rokiah and Ismail, Hamidi and Ayob, Wahida (2004) Sikap masyarakat terhadap penggunaan bekalan air bersih: Pembaziran dan penjimatan. In: Persidangan Kebangsaan Geografi & Alam Sekitar , 3-4 Julai 2004, Universiti Pendidikan Sultan Idris. (Unpublished)

Ismail, Hamidi (2004) Sisa pepejal dan permasalahan penjanaannya di Malaysia. In: Seminar Kebangsaan Pembangunan Komuniti , 2004, Langkawi. (Unpublished)

Ismail, Hamidi and Syed Hussain, Tuan Pah Rokiah and Ayob, Wahida (2004) Sumbangan teori sistem dalam pemantapan pengurusan alam sekitar holistik. In: Persidangan Kebangsaan Geografi & Alam Sekitar , 3-4 Julai 2004, Universiti Pendidikan Sultan Idris. (Unpublished)

Ismail, Hamidi and Samuri, Hamim and Ishak, Mohamed Mustafa (2016) Tahap kepuasan terhadap ciri-ciri produk elektrik berteknologi hijau dalam kalangan pengguna kawasan Bandaraya Kuala Lumpur. Geografia - Malaysian Journal of Society and Space, 12 (7). pp. 83-92. ISSN 2180-2491

Ismail, Hamidi and Samuri, Hamim and Ishak, Mohamed Mustafa (2016) Tahap pengkomersilan produk elektrik bercirikan teknologi hijau di Malaysia: Kajian kes kawasan Bandaraya Kuala Lumpur. Geografia - Malaysian Journal of Society and Space, 12 (5). pp. 130-135. ISSN 2180-2491

Kasim, Azilah (2006) Tanggungjawab institusi perniagaan pelancongan terhadap alam sekitar. In: Pengurusan persekitaran dan pelancongan di Malaysia konsepsi dan kajian. Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 191-221. ISBN 983328275X

Ismail, Hamidi and Syed Hussain, Tuan Pah Rokiah and Harun, Azhar (2015) Tekanan persekitaran, penularan penyakit denggi dan pengurusannya. In: Seminar Kebangsaan Transformasi Sosio-Ekonomi di Wilayah Koridor Utara (NCER) Kali Ke-2 (NSONCER 2015), 25-26 February 2015, Park Avenue Hotel, Sungai Petani, Kedah.

Ismail, Hamidi and Syed Hussain, Tuan Pah Rokiah and Subhan, Muhammad (2016) The contribution of ecofeminism philosophy in environmental management research. Mediterranean Journal of Social Sciences, 7 (1 S1). pp. 335-339. ISSN 2039-9340

This list was generated on Fri May 7 03:29:37 2021 +08.