UUM Repository | Universiti Utara Malaysian Institutional Repository
FAQs | Feedback | Search Tips | Sitemap

Browse by People


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 24.

Mohd Yusoff, Zuryati (2005) Akta sewa beli 1967: Implikasinya terhadap perjanjian sewa beli Islam. In: Pengukuhan dan transformasi ekonomi & kewangan Islam prosiding Seminar Ekonomi dan Kewangan Islam, 29 - 30 Ogos 2005 ESSET Bangi. Jabatan Ekonomi Awam & Kewangan, Fakulti Ekonomi, Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 241-249. ISBN 983215586X

Umar, Muhammed Aminu and Abu Bakar, Abu Sufian (2015) Economic growth, defence expenditure and threats in Nigeria 1980-2013: Bound co-integration analysis. International Business Management, 9 (5). pp. 784-790. ISSN 1993-5250

Ibrahim, Ahmad Zubir and Anuar, Abdul Rahim and Mansor, Mohd Najib and Abu Bakar, Abu Sufian and Kayat, Kalsom and Mohd Khan, Shazida Jan and Usman, Mariana and Md Noor, Nur Syamilah and Wan Mansor, Wan Nurmahfuzah Jannah and Haji Din, Badariah (2017) Factors influencing students inspire to be an entrepreneur: Exploratory investigation. In: Konvensyen Pengurusan Potensi Belia ke Arah Pembinaan Negara Bangsa, 5 Disember 2016, Hotel Everly, Putrajaya.

Golam Hassan, Asan Ali (2005) Falsafah dan transformasi pembangunan: Beberapa isu. In: Ke arah Kedah maju antara perancangan dan keupayaan. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 215-225. ISBN 9833282113

Shakrani, Mohd Saharudin and Sahlan, Rizaudin and Zainol, Zairy (2005) Fungsi permintaan import Malaysia: Kajian ke atas import dari negara OIC dan bukan OIC. In: Pengukuhan dan transformasi ekonomi & kewangan Islam prosiding Seminar Ekonomi dan Kewangan Islam, 29 - 30 Ogos 2005 ESSET Bangi. Jabatan Ekonomi Awam & Kewangan, Fakulti Ekonomi, Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 127-145. ISBN 983215586X

Shakrani, Mohd Saharudin and Abu Bakar, Abu Sufian and Abdullah, Hussin and Mohd Taib, Hasniza (2005) Gelagat kemeruapan pulangan sekuriti diluluskan syariah mengikut sektor di Bursa Malaysia. The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research, 2 (1). pp. 193-230. ISSN 1823-0754

Sanusi, Nur Azura and Abd. Wahab, Norazlina and Mohammad Bahar, Nor Fadzlin (2005) Gelagat kepatuhan pembayaran zakat pendapatan : Kajian kes UUM. In: Pengukuhan dan transformasi ekonomi & kewangan Islam prosiding Seminar Ekonomi dan Kewangan Islam, 29 - 30 Ogos 2005 ESSET Bangi. Jabatan Ekonomi Awam & Kewangan, Fakulti Ekonomi, Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 275-287. ISBN 9