UUM Repository | Universiti Utara Malaysian Institutional Repository
FAQs | Feedback | Search Tips | Sitemap

Browse by People


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 25.

Mohd Yusoff, Zuryati (2005) Akta sewa beli 1967: Implikasinya terhadap perjanjian sewa beli Islam. In: Pengukuhan dan transformasi ekonomi & kewangan Islam prosiding Seminar Ekonomi dan Kewangan Islam, 29 - 30 Ogos 2005 ESSET Bangi. Jabatan Ekonomi Awam & Kewangan, Fakulti Ekonomi, Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 241-249. ISBN 983215586X

Umar, Muhammed Aminu and Abu Bakar, Abu Sufian (2015) Economic growth, defence expenditure and threats in Nigeria 1980-2013: Bound co-integration analysis. International Business Management, 9 (5). pp. 784-790. ISSN 1993-5250

Ibrahim, Ahmad Zubir and Anuar, Abdul Rahim and Mansor, Mohd Najib and Abu Bakar, Abu Sufian and Kayat, Kalsom and Mohd Khan, Shazida Jan and Usman, Mariana and Md Noor, Nur Syamilah and Wan Mansor, Wan Nurmahfuzah Jannah and Haji Din, Badariah (2017) Factors influencing students inspire to be an entrepreneur: Exploratory investigation. In: Konvensyen Pengurusan Potensi Belia ke Arah Pembinaan Negara Bangsa, 5 Disember 2016, Hotel Everly, Putrajaya.

Golam Hassan, Asan Ali (2005) Falsafah dan transformasi pembangunan: Beberapa isu. In: Ke arah Kedah maju antara perancangan dan keupayaan. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 215-225. ISBN 9833282113

Shakrani, Mohd Saharudin and Sahlan, Rizaudin and Zainol, Zairy (2005) Fungsi permintaan import Malaysia: Kajian ke atas import dari negara OIC dan bukan OIC. In: Pengukuhan dan transformasi ekonomi & kewangan Islam prosiding Seminar Ekonomi dan Kewangan Islam, 29 - 30 Ogos 2005 ESSET Bangi. Jabatan Ekonomi Awam & Kewangan, Fakulti Ekonomi, Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 127-145. ISBN 983215586X

Shakrani, Mohd Saharudin and Abu Bakar, Abu Sufian and Abdullah, Hussin and Mohd Taib, Hasniza (2005) Gelagat kemeruapan pulangan sekuriti diluluskan syariah mengikut sektor di Bursa Malaysia. The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research, 2 (1). pp. 193-230. ISSN 1823-0754

Sanusi, Nur Azura and Abd. Wahab, Norazlina and Mohammad Bahar, Nor Fadzlin (2005) Gelagat kepatuhan pembayaran zakat pendapatan : Kajian kes UUM. In: Pengukuhan dan transformasi ekonomi & kewangan Islam prosiding Seminar Ekonomi dan Kewangan Islam, 29 - 30 Ogos 2005 ESSET Bangi. Jabatan Ekonomi Awam & Kewangan, Fakulti Ekonomi, Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 275-287. ISBN 983215586X

Md. Yusof, Azizah and Mohd Saad, Nariman (2005) Islam dan pertumbuhan ekonomi. In: Pengukuhan dan transformasi ekonomi & kewangan Islam prosiding Seminar Ekonomi dan Kewangan Islam, 29 - 30 Ogos 2005 ESSET Bangi. Jabatan Ekonomi Awam & Kewangan, Fakulti Ekonomi, Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 17-23. ISBN 983215586X

Sanusi, Nur Azura and Abu Bakar, Abu Sufian and Mohammad Bahar , Nor Fadzlin , eds. (2005) Ke arah Kedah maju antara perancangan dan keupayaan. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok. ISBN 9833282113

Abu Bakar, Abu Sufian and Abdullah, Hussin and Shakrani, Mohd Saharudin and Mohd Taib, Hasniza (2004) Kemeruapan pulangan pasaran indeks syariah Kuala Lumpur (KLSI): analisis model GARCH. International Journal of Management Studies (IJMS), 11 (1). pp. 181-200. ISSN 0127-8983

Abu Bakar, Abu Sufian and Md Ali, Anizah (2004) Kepentingan modal sosial dalam pertumbuhan ekonomi. International Journal of Management Studies (IJMS), 11. pp. 197-212. ISSN 0127-8983

Shakrani, Mohd Saharudin and Abu Bakar, Abu Sufian (2002) Masyarakat perdagangan dan perindustrian bumiputera: Mengharungi cabaran globalisasi. In: Proceedings of First International Business Seminar 2002, Managing competitiveness: issues and challenges for Malaysian companies in international business environment, 29 - 30 June 2002, Penang. Sekolah Pengurusan, Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 154-166. ISBN 9832078245

Harun, Mukaramah and Che Mat, Siti Hadijah (2005) On the road to be an international Islamic capital market center. In: Pengukuhan dan transformasi ekonomi & kewangan Islam prosiding Seminar Ekonomi dan Kewangan Islam, 29 - 30 Ogos 2005 ESSET Bangi. Jabatan Ekonomi Awam & Kewangan, Fakulti Ekonomi, Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 73-77. ISBN 983215586X

Abdullah, Hussin and Abu Bakar, Abu Sufian and Bakar, Normizan (2004) Pengetahuan, daya saing dan globalisasi. In: Globalisasi dalam perspektif isu dan cabaran. IBS Buku, Petaling Jaya, pp. 293-313. ISBN 9679501809

Abdullah, Hussin and Abu Bakar, Abu Sufian (2004) Peranan perindustrian bumiputera dalam arus globalisasi. In: Globalisasi dalam perspektif isu dan cabaran. IBS Buku, Petaling Jaya, pp. 351-377. ISBN 9679501809

Hussain, Mohammad Azam (2005) Permasalahan pelaksanaan undang-undang muamalah di mahkamah sivil. In: Pengukuhan dan transformasi ekonomi & kewangan Islam prosiding Seminar Ekonomi dan Kewangan Islam, 29 - 30 Ogos 2005 ESSET Bangi. Jabatan Ekonomi Awam & Kewangan, Fakulti Ekonomi, Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 231-240. ISBN 983215586X

Shakrani, Mohd Saharudin and Abu Bakar, Abu Sufian and Mohd Taib, Hasniza (2005) Pulangan dan beta sektor sekuriti diluluskan syariah: Bukti keratan rentas menggunakan CAPM bersyarat. In: Pengukuhan dan transformasi ekonomi & kewangan Islam prosiding Seminar Ekonomi dan Kewangan Islam, 29 - 30 Ogos 2005 ESSET Bangi. Jabatan Ekonomi Awam & Kewangan, Fakulti Ekonomi, Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 372-394. ISBN 983215586X

Shakrani, Mohd Saharudin and Abu Bakar, Abu Sufian and Mohd Taib, Hasniza (2006) Pulangan dan beta sekuriti lulus syariah di Bursa Malaysia: Satu bukti keratan rentas menggunakan CAPM bersyarat. Project Report. Universiti Utara Malaysia. (Unpublished)

Abu Bakar, Abu Sufian and Shakrani, Mohd Saharudin and Mohd Taib, Hasniza (2009) Pulangan, risiko dan kemeruapan sektor sekuriti diluluskan syariah: Pendekatan GARCH dan CAPM bersyarat. In: Perbankan dan pasaran modal Islam Isu dan aplikasi. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 191-209. ISBN 9789833827916

Abu Bakar, Abu Sufian and Shakrani, Mohd Saharudin and Mohd Taib, Hasniza (2005) Pulangan,risiko dan kemeruapan sektor sekuriti diluluskan syariah : Pendekatan GARCH dan CAPM bersyarat. In: Pengukuhan dan transformasi ekonomi & kewangan Islam prosiding Seminar Ekonomi dan Kewangan Islam, 29 - 30 Ogos 2005 ESSET Bangi. Jabatan Ekonomi Awam & Kewangan, Fakulti Ekonomi, Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 395-406. ISBN 983215586X

Bakar, Normizan and Abdullah, Hussin and Abu Bakar, Abu Sufian (2004) Tingkat daya saing industri Malaysia dalam globalisasi. In: Globalisasi dalam perspektif isu dan cabaran. IBS Buku, Petaling Jaya, pp. 387-402. ISBN 9679501809

Abu Bakar, Abu Sufian and Mohd Khan, Shazida and Abd Jalil, Ahmad Zafrullah and Golam Hassan, Asan Ali (2008) Urusan wang, perbankan dan kewangan analisis mikroekonomi. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok. ISBN 9833282997

Hashim, Suraiya and Shahidan, Asnida and Fadzim, Wan Roshidah (2005) The element of gambling in conventional insurance and takaful. In: Pengukuhan dan transformasi ekonomi & kewangan Islam prosiding Seminar Ekonomi dan Kewangan Islam, 29 - 30 Ogos 2005 ESSET Bangi. Jabatan Ekonomi Awam & Kewangan, Fakulti Ekonomi, Universiti Utara Malaysia, Sintok. ISBN 983215586X

Mohammad Sharif, Mohammad Radzi and Maamor, Selamah and Abu Bakar, Abu Sufian (2019) A framework of indirect taxation system in public finance from Syariah perspectives. In: International Conference on Zakat, Tax, Waqf And Economic Development (ZAWED), 1st – 2nd December 2019, Adya Hotel Langkawi, Malaysia.

Aminu, Muhammed Umar and Abu Bakar, Abu Sufian (2016) The interactional impact of defense expenditure and arms importation on economic growth in Nigeria: An autoregressive approach. International Journal of Economics and Financial Issues, 6 (2). pp. 538-543. ISSN 2146-4138

This list was generated on Fri Feb 28 04:18:34 2020 +08.