mailto:uumlib@uum.edu.my 24x7 Service; AnyTime; AnyWhere

Items where Author is "Ahmad, Noor Azizah"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 22.

Article

Ahmad Marzuki, Najib and Ahmad, Noor Azizah and Abdul Hamid, Ahmad Shukri and Ishak, Mohd Sobhi (2016) Community social capital in Malaysia and its relationship with demographic factors. The Social Sciences, 11 (24). pp. 5937-5941. ISSN 1818-5800

Ahmad, Noor Azizah and Abdul Ghani, Mariny (2016) Dasar Wanita Negara: Daripada Polisi kepada Pelaksanaan. Jurnal Pembangunan Sosial, 19. pp. 69-86. ISSN 1394-6528

Abdul Ghani, Mariny and Ahmad, Noor Azizah and Mohamad, A. (2016) Profiles of domestic violence victims and perpetrators: a qualitative research perspective. Journal of Advanced Research in Social and Behavioural Sciences, 4 (1). pp. 43-50. ISSN 2462-1951

Abdul Hamid, Ahmad Shukri and Marzuki, Najib Ahmad and Ahmad, Noor Azizah and Ishak, Mohd Sobhi (2016) Social capital and community cohesion: the constitution of community social capital in Malaysia. International Review of Management and Marketing, 6 (S8). pp. 108-112. ISSN 2146-4405

Ahmad, Zalinah and Ahmad, Noor Azizah (2015) Enhancing economic development through economic empowerment: Challenges for women. Journal of Governance and Development, 11. pp. 29-37. ISSN 2289-4756

Ahmad Marzuki, Najib and Ahmad, Noor Azizah and Abdul Hamid, Ahmad Shukri and Ishak, Mohd Sobhi (2014) Community social capital in Malaysia: A pilot study. Asian Social Science, 10 (12). ISSN 1911-2017

Book Section

Ahmad, Noor Azizah (2011) Mengarusperdanakan gender di Malaysia melalui belanjawan berasaskan gender. In: Pengurusan & amalan kerja sosial. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 17-33. ISBN 9789675311642

Ahmad, Noor Azizah (2011) Pentadbiran organisasi kerja sosial. In: Pengurusan & amalan kerja sosial. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 3-15. ISBN 9789675311642

Jamaluddin, Zakiyah and Abdul Hamid, Ahmad Shukri and Ahmad, Noor Azizah (2011) Prosedur perlaksanaan dan penilaian latihan praktikum Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Kerja Sosial (BSWM) Universiti Utara Malaysia (UUM). In: Pendidikan Dan Praktik Pekerjaan Sosial Di Indonesia dan Malaysia. Samudra Biru, pp. 151-165. ISBN 978-602-9276-02-2

Ahmad, Noor Azizah and Ahmad, Zalinah (2005) Masalah kemiskinan di kalangan wanita. In: Pembangunan: Implikasi sosial dan fizikal. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 57-68. ISBN ISBN 983-3282-54-7 (Unpublished)

Monograph

Mustaffa, Che Su and Ahmad, Noor Azizah (2011) Jurang digital: Pembentukan model sebagai penyelesaian alternatif. Project Report. Universiti Utara Malaysia. (Unpublished)

Conference or Workshop Item

Ahmad, Noor Azizah and Abdul Ghani, Mariny (2016) Meneroka program-program pengupayaan kegiatan ekonomi wanita. In: International Conference on Government & Public Affairs 2016 (ICOGPA2016), October 5th - 6th, 2016, School of Government, Universiti Utara Malaysia (UUM), Sintok, Kedah, Malaysia.

Abdul Hamid, Ahmad Shukri and Ahmad Marzuki, Najib and Ahmad, Noor Azizah and Ishak, Mohd Sobhi and Mokhtar, Norliza (2016) Dimensi-dimensi kesepaduan komuniti dalam masyarakat: refleksi dari hasil kajian penjanaan instrument pengukuran modal sosial di Malaysia. In: 3rd International Conference on Human Sustainability (lNSAN2016), 15-16 November 2016, Pekanbaru, Riau, Indonesia.

Ahmad, Noor Azizah and Sayuti, Rusimah and Abd Manaf, Abdul Razak and Jamaluddin, Zakiyah and Md. Zain, Rajwani (2015) Pengalaman dan sumber maklumat berkait seks dalam kalangan penghuni institusi perlindungan dan pemulihan. In: USM International Conference on Social Sciences 2015 (USM-ICOSS2015), 27th – 28th August 2015, Rainbow Paradise Beach Resort, Penang.

Abdul Hamid, Ahmad Shukri and Ahmad, Noor Azizah (2015) Two conceptions of social capital in Malaysia. In: USM International Conference on Social Sciences 2015 (USM-ICOSS2015), 27th – 28th August 2015, Rainbow Paradise Beach Resort, Penang.

Ahmad, Noor Azizah and Abdul Ghani, Mariny and Ahmad, Zalinah (2014) Pemerkasaan wanita Malaysia ke arah pembangunan modal insan. In: International Social Development Conference 2014 (ISDC 2014), 12 – 13 August 2014, Bayview Hotel Langkawi, Malaysia.

Abd Manaf, Abdul Razak and Sayuti, Rusimah and Jamaluddin, Zakiyah and Ahmad, Noor Azizah (2014) Persepsi remaja perempuan terhadap program kaunseling: Satu kajian di pusat perlindungan dan pemulihan. In: International Social Development Conference 2014 (ISDC 2014), 12 – 13 August 2014, Bayview Hotel Langkawi, Malaysia.

Abdul Ghani, Mariny and Ahmad, Noor Azizah and Tewiran, Syaliza Adiha (2014) The silent scream: Domestic violence in Malaysia. In: International Social Development Conference 2014 (ISDC 2014), 12 – 13 August 2014, Bayview Hotel Langkawi, Malaysia.

Ahmad, Noor Azizah and Abdul Hamid, Ahmad Shukri (2014) Cabaran tadbir urus penyaluran perkhidmatan: Kes keganasan terhadap wanita. In: UUM International Conference on Governance 2014 (ICG), 29th - 30th November 2014, Flamingo Hotel By The Beach, Pulau Pinang.

Abdul Hamid, Ahmad Shukri and Ahmad, Noor Azizah and Marzuki, Najib Ahmad and Ishak, Mohd Sobhi (2013) Developing social capital indicators for Malaysian society: some findings from a pilot study. In: 4th International Conference on Education and Information Management, 21 ~ 22 December 2013, Penang, Malaysia.

Ahmad, Zalinah and Ahmad, Noor Azizah (2013) Promoting awareness programmes for Malaysian women: Does practice matters? In: 1st International Conference on Innovation and Sustainability (ICOIS 2013), 3-4 April 2013, Sunway Resort Hotel & Spa Kuala Lumpur, Malaysia. (Unpublished)

Ishak, Salma and Fauzaman, Jusmawati and Ahmad, Noor Azizah and Shaffie, Fuziah (2004) Jagaan di Institusi: Apa pengalaman dan pandangan kanak-kanak? In: Simposium Kebangsaan Kebajikan Kanak - Kanak 2004, 21 - 22 Julai 2004, Gurney Resort Hotel and Residences, Pulau Pinang. (Unpublished)

This list was generated on Thu Jun 30 20:38:31 2022 +08.