mailto:uumlib@uum.edu.my 24x7 Service; AnyTime; AnyWhere

Items where Author is "Othman, Azizah"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 15.

Article

Abu Bakar, Nurul Azma and Hashim, Norashidah and Othman, Azizah and Md Tahir, Raziah and Mohd Azlan, Mohd Norhaizzat Naim (2022) Sekolah zakat: Peluang peningkatan kualiti hidup menerusi institusi pendidikan. International Journal of Islamic Business (IJIB), 7 (1). pp. 60-75. ISSN 0127- 662X

Hashim, Norashidah and Othman, Azizah and Mohamad, Armanurah and Md. Hussin, Muhammad Nasri (2020) Tahap prestasi dan faktor mempengaruhi perniagaan usahawan asnaf dalam program bantuan jayadiri: Satu analisis deskriptif. International Journal of Islamic Business (IJIB), 5 (1). pp. 46-58. ISSN 0127- 662X

Othman, Azizah and Abdullah, Atikullah (2019) Al-Rahnu development in Malaysia: A case of Al-Rahnu Institution under the Terengganu Islamic Religious and Malay Customs Council. International Journal of Islamic Business (IJIB), 4 (1). pp. 54-64. ISSN 0127- 662X

Md Yusof, Syarifah and Hamed, Abu Bakar and Md Tahir, Raziah and Othman, Azizah (2018) Usahawan Wanita Muslim Berjaya: Amalan Gaya Hidup Islam. International Journal of Islamic Business (IJIB), 3 (1). pp. 1-18. ISSN 0127- 662X

Book Section

Othman, Azizah and Hashim, Norashidah and Abdullah, Syahrina (2010) Tahap kepuasan pelanggan terhadap kualiti perkhidmatan di Ar-Rahnu Kelantan. In: International Seminar, Economic Regional Development, Law and Governance in Malaysia and Indonesia, 7-9 June 2010, Universitas Islam Riau Indonesia. Universitas Islam Riau Indonesia, Pekan Baru, Riau, pp. 1-12. ISBN 9789832078425

Hamed, Abu Bakar and Md Hussain, Muhammad Nasri and Othman, Azizah and Mat, Ab Wahab and Yusuf, Sharifah (2009) Persepsi kepuasan pelanggan terhadap produk sistem perbankan Islam (SPI) bank Islam dan konvensional. In: Perbankan dan pasaran modal Islam Isu dan aplikasi. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 67-92. ISBN 9789833827916

Conference or Workshop Item

Md Yusof, Syarifah and Md Tahir, Raziah and Othman, Azizah (2019) Pengurusan agihan zakat kepada asnaf fakir dan miskin. In: International Conference on Zakat, Tax, Waqf And Economic Development (ZAWED), 1st – 2nd December 2019, Adya Hotel Langkawi, Malaysia.

Othman, Azizah and Md Yusof, Syarifah and Md Tahir, Raziah and Hashim, Norashidah and Makhsin, Mardzelah (2019) Peranan Lembaga Zakat Negeri Kedah (LZNK) dalam pembangunan pendidikan golongan asnaf. In: International Conference on Zakat, Tax, Waqf And Economic Development (ZAWED), 1st – 2nd December 2019, Adya Hotel Langkawi, Malaysia.

Hashim, Norashidah and Othman, Azizah and Mohamad, Armanurah and Md Hussin, Muhammad Nasri (2019) The influence of zakat support, motivation, networking and training on the business performance of asnaf entrepreneurs in Kedah. In: International Conference on Zakat, Tax, Waqf And Economic Development (ZAWED), 1st – 2nd December 2019, Adya Hotel Langkawi, Malaysia.

Md Tahir, Raziah and Md Yusof, Syarifah and Othman, Azizah (2019) Kesesuaian agihan zakat al-Gharimin dalam penyelesaian hutang peserta Amanah IKhtiar Malaysia (AIM). In: International Conference on Zakat, Tax, Waqf And Economic Development (ZAWED), 1st – 2nd December 2019, Adya Hotel Langkawi, Malaysia.

Othman, Azizah and Abdullah, Norehan and Hassan, Kalthum and Yusof, Rohana (2018) Strategi pengurusan Islami dalam kalangan usahawan wanita di Pulau Pinang. In: Seminar Kebangsaan Transformasi Sosio-Ekonomi Wilayah Utara (NCER) Ke- 3, 02 -03 Ogos 2018, Hotel Casuarina@Meru, Ipoh, Perak Darul Ridzuan.

Hashim, Norashidah and Mohamad, Armanurah and Othman, Azizah (2015) Pembangunan model pendidikan keusahawan Islam. In: 4th International Seminar on Entrepreneurship and Business (ISEB2015), 17th October 2015, Flamingo Hotel, Penang, Malaysia.

Othman, Azizah and Bohari, Abdul Manaf and Fuad, Nurwahida (2013) Information system sophistication's for enhancing the performance of women technopreneur business. In: International Conference on Asean Women (ICAW2013), 10th-12th December 2013, Bandung, Indonesia.

Othman, Azizah and Hashim, Norashidah and Abdullah, Syahrina (2012) Customer satisfaction levels of service quality at ar-Rahnu, Kelantan. In: 3rd International Conference on Business and Economic Research (3rd ICBER 2012), 12-13 March 2012, Golden Flower Hotel, Bandung, Indonesia.

Othman, Azizah and Aziz, Azelin (2004) Fenomena sumbang mahram di kalangan masyarakat Islam di Malaysia. In: Seminar Antarabangsa Nilai dalam Komuniti Pasca Modenisme (SIVIC 2004), 4-6 September 2004, Hotel City Bayview Langkawi. (Unpublished)

This list was generated on Sat Jun 3 05:16:52 2023 +08.